کدام شخصیت ها نباید با هم ازدواج کنند

کدام شخصیت ها نباید با هم ازدواج کنند

به نام یگانه عالم

بی ثباتی هیجانی : ازدواج دو فردی که ثبات هیجانی ندارند موفقیت آمیر نخواهد بود.

مسئولیت پذیر و غیر مسئول : ازدواج فرد مسئولیت پذیر، وظیفه شناس، کمال گرا و وسواسی با فرد شلخته، بدون انگیزه پیشرفت، راحت طلب و غیرمسئول مشکل ساز خواهد بود.

ازدواج افرادی که از لحاظ سازگاری اجتماعی با هم در تضادند، اصلا بهتر است صورت نگیرد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «کدام شخصیت ها نباید با هم ازدواج کنند»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید