بهترین دانشگاه های دولتی ایران

بهترین دانشگاه های دولتی ایران
آیا می دانید بهترین دانشگاه های دولتی ایران کدام دانشگاه ها هستند؟ ما در این مقاله از آسمونی فهرست بهترین دانشگاه های دولتی ایران در سال 2017 به همراه امتیازات هر کدام برای شما عزیزان منتشر می کنیم. بهترین دانشگاه های دولتی ایران رتبه جهانی سال 2017 / دانشگاه 405 / دانشگاه صنعتی شریف 448 / دانشگاه تهران 523 / دانشگاه صنعتی اصفهان 601 / دانشگاه صنعتی امیرکبیر 629 / دانشگاه آزاد واحد کرج 724 / دانشگاه علم و صنعت ایران 745 / دانشگاه علوم پزشکی تهران 757 / دانشگاه تربیت مدرس 777 / دانشگاه تبریز 820 / دانشگاه فردوسی مشهد 911 / دانشگاه شهید علوم پزشکی بهشتی

ثبت نظر درباره «بهترین دانشگاه های دولتی ایران»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید