بدترین جمله ای که خواسته یا ناخواسته از دهانتان بیرون می آید چیست

بدترین جمله ای که خواسته یا ناخواسته از دهانتان بیرون می آید چیست

به نام یگانه عالم

من همینم که هستم این بدترین جمله ایست که هیچگاه نباید آن را خواسته یا ناخواسته به کار ببرید، زیرا در این جمله غرور،لجبازی،خودرای بودن وجود دارد. وقتی دور شدن آدمها از کنارمان را حس می کنیم باید خیلی مراقب باشیم که در دام رکود،سکون،فسیل شدن نیفتیم و باید بدانیم انسانهای بزرگ حتی از کودکان هم یاد می گیرند و یادگیری از هر شخصی را که مطلبی آموزنده داشته باشد را عیب ندانسته و با تواضع رفتار می کنند.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «بدترین جمله ای که خواسته یا ناخواسته از دهانتان بیرون می آید چیست»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید