انواع مکانیسم دفاعی

انواع مکانیسم دفاعی

به نام یگانه عالم

دز این مطلب سعی می شود به دو مکانیسم دفاعی بپردازیم. منظور از مکانیسم دفاعی، دفاع روانی است.

  1. دلیل تراشی (rationalization): فرد پس از انجام عملی نامطلوب یا تفکری ناشایست برای فرار از احساس نگرانی، خود کم بینی، اضطراب یا گناه ناشی از آنها با عذرخواهی کاملأ موجه عمل خود را درست و منطقی جلوه می دهد.
  2. فرافکنی (projection): از طریق این مکانیسم فرد افکار ناپسند، نامعقول و ناخودآگاه خویش و همچنین تقصیرها و اشتباهات خود را به دیگری نسبت داده و با این روش رضایت خاطر و آرامش را برای خود فراهم می سازد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «انواع مکانیسم دفاعی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید