ضرب المثل اگر علی ساربونه ، می دونه شترو کجا بخوابونه

ضرب المثل اگر علی ساربونه ، می دونه شترو کجا بخوابونه

حتما شما هم تا به حال ضرب المثل اگه علی ساربونه، میدونه شتر و کجا بخوابونه را شنیده اید و شاید هم از آن استفاده کرده اید آسمونی در این مقاله داستان و معنای ضرب المثل اگه علی ساربونه، میدونه شتر و کجا بخوابونه را برای شما عزیزان شرح می دهد.

معنی ضرب المثل اگه علی ساربونه، میدونه شتر و کجا بخوابونه

آدم وارد و باتجربه مهارت دارد و میداند چه باید بکند

داستان ضرب المثل اگه علی ساربونه، میدونه شتر و کجا بخوابونه

در یکی از بلاد اهل جماعت، متعصبی سنّی برای مردی شیعی متعصب تر از خودش میگفت که: روز قیامت مولانا عمر رضی الله عنه بر شتری از نور سوار شود و علی عفی الله چون ساربانی شتر بدست گیرد و پس از گذشتن بر اعراف (منطقه ای حد فاصل بهشت و دوزخ) و صراط و بازدید عرصه محشر و عبور بر درکات (مراتب بهشت) حجیم و غرفات (غرفه، اتاق) جنان، (بهشت) شتر را در کریاس (ایوان) قصری از یاقوت سبز یا زبرجد سرخ بخواباند.

خلیفه از مرکب بزیر آید و به قصر بر شود...

مرد شیعی در اینجا طاقت برسید و با آنکه جای ترس و بیم جان بود گفت:

اگر علی ساربونه میدونه شتر و کجا بخوابونه و مرادش آنکه علی شتر را در یکی از حفره های دوزخ خواباند...

 

ثبت نظر درباره «ضرب المثل اگر علی ساربونه ، می دونه شترو کجا بخوابونه»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید