تناسخ و عود ارواح

تناسخ و عود ارواح

آیات قرآن عقیده به تناسخ را صریحا نفى مى‏كند، زیرا معتقدان به تناسخ چنین مى‏پندارند كه انسان بعد از مرگ بار دیگر به همین زندگى باز مى‏گردد منتها روح او در جسم دیگر (و نطفه دیگر) حلول كرده و زندگى مجددى را در همین دنیا آغاز مى‏كند، و این مساله ممكن است بارها تكرار شود، این زندگى تكرارى در این جهان را" تناسخ" یا" عود ارواح" مى‏نامند.

این آیات مى‏گوید: بعد از مرگ، یك حیات بیش نیست و طبعا این حیات همان زندگى در رستاخیز و قیامت است، و به تعبیر دیگر بیان می دارد:

شما مجموعا دو حیات و مرگ داشته و دارید، نخست مرده بودید (در عالم موجودات بى‏جان قرار داشتید) خداوند شما را زنده كرد، سپس مى‏میراند و بار دیگر زنده مى‏كند، اگر تناسخ صحیح بود، تعداد حیات و مرگ انسان بیش از دو حیات و مرگ بود.

بنابراین عقیده به تناسخ كه گاهى نام آن را تغییر داده،" عود ارواح" مى‏نامند از نظر قرآن باطل و بى اساس است.

ذكر این نكته نیز لازم است كه بعضى شاید آیه فوق را اشاره به حیات برزخى بدانند، در حالى كه آیه هیچ دلالتى بر آن ندارد، تنها مى‏گوید: شما قبلا جسم بى‏جانى بودید، خداوند شما را زنده كرد، بار دیگر مى‏میراند (اشاره به مرگ در پایان زندگى این دنیا است) سپس زنده مى‏كند (اشاره به حیات آخرت) سپس سیر تكاملى خود را به سوى او ادامه مى‏دهید.

ثبت نظر درباره «تناسخ و عود ارواح»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید