شعر فرزندان ایران

شعر فرزندان ایران

iran-children

 

ما گلهاي خندانيم

فرزندان ايرانيم

ايران پاك خود را

مانند جان مي دانيم

 

*** 

 

ما بايد دانا باشيم

هشيار و بينا باشيم

از بهر حفظ ايران

بايد توانا باشيم

 

 *** 

 

آباد باشي اي ايران

آزاد باشي اي ايران

از ما فرزندان خود

دلشاد باشي اي ايران

 

نظرات 1


ثبت نظر درباره «شعر فرزندان ایران»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید