انواع تنهایی

انواع تنهایی

به نام یگانه عالم

در این مطلب سعی می شود به انواع تنهایی به طور اختصار اشاره ای داشته باشیم.

تنهایی بین فردی : این نوع تنهایی به صورت بی کسی ، جدا افتادن و دور شدن از افراد دیگر تجربه می شود. و به دلایلی از جمله ناتوانی در برقراری ارتباط،فقدان مهارت های اجتماعی،ناتوانی در ایجاد صمیمیت با دیگران و دلایلی از این قبیل.

تنهایی وجودی : این نوع تنهایی مربوط به زندگی و مرگ و شامل تجارب آنها می شود. تجربه تولدی که تنها هستیم و مرگ که تنها خواهیم مرد.

تجربه آنچه که روزی به دست می آوریم و روزی که از دست می دهیم.

تنهایی درون فردی : این نوع تنهایی یعنی فرد با اجزای مختلف وجود خود نا آشناست. او در واقع با خودش غریبه است. انسان ها در این نوع تنهایی حودشان را باور ندارند ، خود را نادیده می گیرند و از آرزوهای خود چشم پوشی می کنند. بسیاری از افراد فکر می کنند از تنهایی بین فردی می ترسند و می خواهند یک نفر همواره کنار آنها باشد در صورتی که آنچه آنها را آزار می دهد تنهایی درون فردی است.

این اشخاص با خودشان غریبه هستند و از اینکه زمانی با خودشان تنها شوند می ترسند.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «انواع تنهایی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید