رابطه ماه_تولد و ویژگی ذاتی عناصر طبیعت

رابطه ماه_تولد و ویژگی ذاتی عناصر طبیعت

رابطه #ماه_تولد
و ویژگی ذاتی عناصر طبیعت .. ✨?☄️

☁️فروردین ابر : ماجراجو ، پرشور – بی احتیاط ، کم صبر

?اردیبهشت آسمان :قابل اعتماد ،خونسرد – یکدنده ، خودخواه

?خرداد کوه: همه فن حریف ، شاداب – دمدمی مزاج ، نگران

?تیر ستارگان: احساساتی ، بامحبت – نازک نارنجی ، حساس

?مرداد دریا: دست و دلباز ، باوجدان – کم تحمل ، غیرقابل پیش بینی

?شهریور درخت: فروتن ، زیرک – وسواسی ، عجول

☀️مهر خورشید :باتدبیر ، آرمانگرا – دودل ، خوش باور

?آبان رود : مصمم ، بانفوذ – لجوج ، خودرأی

?آذر آتش : جذابیت، معمولا زود عصبانی میشوند

?دی باد : باحوصله ، واقع بین – مقرراتی ، جدی

❄️بهمن برف : مهربان ، روشنفکر – غیرقابل پیش بینی ، یک دنده

?اسفند اقیانوس : همدل ، فداکار – مرموز ، تودار

ثبت نظر درباره «رابطه ماه_تولد و ویژگی ذاتی عناصر طبیعت»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید