اهمیت سن (1 تا 3 سالگی) یا (14 تا 36 ماهگی)

اهمیت سن (1 تا 3 سالگی) یا (14 تا 36 ماهگی)

به نام یگانه عالم

در این مطلب تنها به یک مورد بسیار مهم در ارتباط با اهمیت سن (1 تا 3) سالگی می پردازیم.

در این سن بیشترین آسیبها ممکن است به کودک وارد شود پس بیشتر توجه و مراقبت کنید. در این سن خطر افسردگی و اضطراب، خشم انفجاری، بدجنس بودن و حتی کینه ورزی (البته بروز آن در سنین بالاتر حتی در بزرگسالی است) وجود دارد. پس سعی کنیم مطالعه و شناخت کافی از هر دوره ای از زندگی داشته باشیم تا با شیوه های درست تربیتی فرزندانی سالم به جامعه تحویل دهیم.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «اهمیت سن (1 تا 3 سالگی) یا (14 تا 36 ماهگی)»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید