آیا حضرت عیسی (ع) زنده هستند؟

آیا حضرت عیسی (ع) زنده هستند؟

is-jesus-aliveحضرت عیسی(ع) زنده می باشد وبه آسمان صعود کرده است. در چند آیه از سوره های مختلف قرآن داستان صعود حضرت عیسی (ع) به آسمان آمده است. آسمونی در این بخش ابهاماتی که در مورد زنده بودن حضرت عیسی (ع) وجود دارد را برطرف می کند.

در قرآن كریم آیاتی درباره حضرت عیسی وارد شده كه نه مرگ آن حضرت را مشخّص می‏سازد و نه حیات كنونی او را تأیید می‏كند و سرانجام دربارة سخن یهودیان كه معتقد بودند آن حضرت را به دار آویختند و او را كشتند چنین می‏فرماید نه او را به دار آویختند و نه او را كشتند.

حق تعالی به حضرت عیسی نوید رهایی او از چنگال دشمنان را چنین خاطرنشان می‏سازد: «إذ قال الله یا عیسي إنّي مُتوفّیك و رافعك إلي و مطهّركَ من الّذین كَفروا و جَاعِلُ الّذین اتّبعوكَ فَوقَ الّذین كفروا إلي یوم القِیمة ثمّ إلي مرجعكم فأَحْكُمُ بینكم فیما كنتم فیه تَخَتلِفون» آل عمران/55 ؛

بنابراین، خداوند در حال حیات حضرت عیسی(ع) به او خطاب می‏كند كه من تمامْ حقیقت تو را می‏گیرم: «إنّي متوفّیك» ، ولی معلوم نیست این توفّی و اخذ تامّ قبلاً رخ داده یا در آخر الزّمان رخ می‏دهد؟!؛ چنان ‏كه معلوم نیست مراد از «رافعك إلي»، یعنی تو را به به سوی خود می‏برم، این است كه فقط روح تو را بالا می‏برم، یا روح و جسم هر دو را؛ چنان‏كه مسیحیان می‏گویند: عیسی كشته شد و دفن گردید و سپس از میان مردگان برخاست و مدت كوتاهی در زمین بود و بعد به آسمان صعود كرد.

امام باقر(ع) فرمود: حضرت عیسی(ع) شبی را كه به جانب آسمان بالا رفت به اصحابش خبر داد. اصحاب هنگام غروب آفتاب همگی نزد او گرد آمدند. عیسی(ع) آنان را در خانه‏ای نگاه داشت و سپس از چشمه‏ای كه در زاویه آن خانه بود، در حالی كه سرش را تكان می‏داد تا آب‏هایش به سوی آنان بریزد بیرون آمد. سپس به آنان گفت: خدای متعال به من وحی كرده كه هم اكنون مرا به سوی خود بالا برد. و مرا از یهودیان پاك كند. اكنون كدام یك از شما حاضرید به شكل من درآید و به جای من كشته و به دار آویخته گردد و با من در درجه و مقامم همراه باشد؟ جوانی از آنان گفت: یا روح الله من حاضرم. عیسی(ع) به او فرمود: آری تو همان هستی. سپس عیسی(ع) به آنان گفت: یكی از شما پیش از آن كه صبح كند دوازده بار به من كافر می‏شود. مردی از آنان گفت: یا نبی الله من آن كس هستم؟ عیسی گفت: آیا در نفس خودت می‏یابی همان كس باشی؟ بعد به آنان فرمود: به زودی بعد از من سه فرقه می‏شوید. دو فرقه بر خدا دروغ بسته و جایگاهشان آتش است. فرقه‏ای كه تابع «شمعون»‏اند بر خدا راستگویند و جایشان بهشت خواهد بود. این بگفت و در حالی كه همگان او را می‏دیدند خدا او را از زاویه خانه به سوی خود بالا برد. بعد گوید: یهودیان همان شب در طلب عیسی برآمدند. مردی را كه عیسی خبر داده بود كه تا پیش از صبح دوازده بار به او كافر شود گرفتند. همچنین جوانی را كه شبح عیسی به او القاء شده بود كشتند و به دار آویختند. مرد دیگر نیز تا قبل از صبح دوازده بار به عیسی(ع) كافر شد (نور الثقلین 1/345، ح 154)

علاّمه طباطبایی پس از نقل حدیث مزبور می‏گوید: نزدیك به همین روایت از ابن عبّاس و قتاده و دیگران نقل شده. برخی از ایشان گفته است: آن كس كه شبح عیسی به او افتاد همان بود كه یهودیان را به جایگاه عیسی راهنمایی كرد تا او را گرفته بكشند و برخی دیگر غیر آن كس را گفته است. به هر تقدیر، قرآن كریم نفیاً یا اثباتاً از این جریان ساكت است (المیزان 3/252)

از حضرت رضا(ع) نقل شده عیسی(ع) زنده از زمین به سوی آسمان برده شد و در بین آسمان و زمین روحش قبض شد و چون او را به آسمان بالا بردند روحش را به او برگرداندند؛ چنا‏ن‏كه خداوند فرمود: «إذ قال الله یا عیسي إنّي متوفّیك و رافعك إلي و مطهّرك»، «و كنت علیهم شهیداً ما دمتُ فیهم فلمّا توفّیتني كنتَ أنتَ الرْقیب علیهم و أنت علي كل شيءٍ شهید» (همان، ص 252)

امام صادق(ع) نیز می‏فرماید: خداوند عیسی بن مریم(ع) را مبعوث كرد و به او نور، علم، حكم و همه دانش پیامبران گذشته را عطا كرد و افزون بر آن انجیل را نیز بر او نازل كرد و او را به سوی بیت المقدس به جانب بنی‏اسرائیل فرستاد تا آنان را به ایمان به خدا و رسول و عمل به كتاب و حكمتش دعوت كند. بیشتر بنی‏اسرائیل در برابر دعوت او راه طغیان و كفر پیش گرفتند و چون ایمان نیاوردند عیسی(ع) آنان را نفرین كرد. خداوند گروهی از اشرارِ آنان را مسخ كرد تا نشانه‏ای برای دیگران شده عبرت گیرند، ولی متأسفانه آنان طغیان و كفر را بیشتر كردند. عیسی(ع) در بیت المقدس ماند و مدّت 23 سال آنان را دعوت و به نعمت‏هایی كه نزد خداست ترغیب می‏كرد تا وقتی كه یهود او را جستجو كرده بالاخره مدّعی كشته شدن و به دار آویختنش گشتند، ولی قطعاً خدا آنان را بر عیسی(ع) مسلّط نكرد، بلكه موضوع برایشان مشتبه گردید و اصلاً یهودیان به عذاب و كشتن و به دار آویختن حضرت مسیح(ع) قدرت پیدا نكردند؛ زیرا قدرت پیدا كردنشان تكذیب قول خداوند است كه می‏فرماید: خدا عیسی را پس از توفّی و اخذ تامّ به سوی خود بالا برد (نور الثقلین 1/346)

تذكّر: احتمال اسرائیلی بودن برخی از این روایات ضعیف نیست. بنابراین، در پذیرش مشتركات با اهل كتاب احتیاط لازم است اما آنچه قطعی و تردید نابردار است كلام الهی است كه به صراحت كشته شدن حضرت عیسی (ع) را نفی می كند.بنگرید: آیت الله جوادی آملی،تفسیر موضوعی قرآن ج 4 (معاد در قرآن)

به فرض حضرت عیسی (ع) زنده باشد دلیلی بر این نیست كه او پیامبر آخر الزمان باشد . افزون بر آن قرآن مجید پیامبر اسلام را پیامبر خاتم معرفی كرده است و این مساله با اینكه دیگری پیامبر آخر الزمان باشد تناقض دارد .

ثبت نظر درباره «آیا حضرت عیسی (ع) زنده هستند؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید