افشای بخشی از تخلفات بزرگ مالی فدراسیون فوتبال در سال 93

افشای بخشی از تخلفات بزرگ مالی فدراسیون فوتبال در سال 93

به گزارش آسمونی، مسئولان فدراسیون فوتبال همواره از ماهیت فوتبال ایران دفاع کرده و آن را فاقد فساد دانسته‌اند. شاید بتوان فضای کلی فوتبال ایران را عاری از کثیفی و فساد دانست اما طبیعی است که وقتی در یک سازمان پول‌های هنگفت وجود داشته باشد و حساب‌ها دقیقا بررسی نشوند و نظارت کافی نباشد، احتمال فساد یا تخلف بسیار زیاد می‌شود.

arash-khamooshi-10-of-11-5-th3

در اسناد حسابرسی مالی منتهی به سال 1393 فدراسیون فوتبال که ریاست آن را در آن زمان علی کفاشیان برعهده داشته و ایسنا به بخشی از این حسابرسی‌ها و اسناد دسترسی پیدا کرده، موارد متعددی از جمله پرداخت‌های نابجا، هزینه‌های اضافی، تخلف از تشریفات لازم برای دریافت و پرداخت پول و ارز و استفاده از روش‌های نامتعارف برای پرداخت بدهی‌ها و حقوق افراد و ... وجود دارد.

بیشترین حجم تخلف‌ها که در این گزارش آمده مربوط به اسناد منتهی به سال‌های 92 و 93 است. در این گزارش ایرادهایی مطرح شده که تعجب‌برانگیز و بیشتر از آن تاسف‌انگیز است.

باید دید چرا چنین هزینه‌های گزافی به فوتبال تحمیل شده و سودش به جیب چه فرد یا افرادی رفته است؟

اینکه گفته می‌شود حساب‌ها باید شفاف باشد تا جلوی فساد گرفته شود، در فدراسیون فوتبال مصداق پیدا می‌کند. تا وقتی فدراسیون فوتبال حساب‌هایش را شفاف اعلام نکند نمی‌شود انتظار داشت که باشگاه‌ها هم در روند حرفه‌ای شدن خود شفاف‌سازی مالی کنند تا فضای فوتبال ایران کاملا روشن و شفاف شود.

این گزارش مالی پر است از اسامی افراد و سازمان‌ها که خواندن آنها ضمن روشن کردن ذهن خواننده، تاسف او را بر می‌انگیزد هر چند ممکن است که برای هر یک از این ایرادها پاسخی وجود داشته باشد اما اینکه این پاسخ‌ها مورد قبول نهادهای قضایی و نظارتی قرار گیرد، بحث دیگری است. فعلا ایرادها گرفته شده و پاسخی به آنها داده نشده است.

برخی از اسناد مبهم مالی حسابرسی شده در فدراسیون فوتبال به این شرح است.

- سند شماره 159 مورخ 16 / 6 / 92

پیرامون هزینه اعزام تیم بزرگسالان به امارات متحده عربی است که با توجه به مصوبه برون مرزی برای 41 نفر مجوز صادر شده در صورتی که نفرات اعزامی 45 نفر بودند همچنین 1400 دلار به 7 نفر از خبرنگاران و 500 دلار نیز به آقای الف.ج به عنوان آشپز پرداخت شده که اسامی نامبردگان در لیست تصویب شده فدراسیون جهت اعزام موجود نیست.

- سند شماره 299 مورخ 2 / 7 / 92

طی چک شماره 426657 مبلغ 100000000 ریال در وجه آقای ص. جهت هزینه مربوط به سربازی آقای مهرداد بیت‌آشور بازیکن تیم بزرگسالان پرداخت گردیده در صورتی که این نوع هزینه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مندرج در ماده آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال نمی‌باشد.  ضمنا سند مذکور فاقد ضمائم مثبته مربوط به نحوه هزینه سربازی مشارالیه می‌باشد.

- سند 421 مورخ 20 / 7 / 92

هزینه‌های پرداختی به هتل آزادی توسط شرکت آیتو بابت مسابقه تیم ملی بزرگسالان با تیم کره جنوبی به مبلغ 1.496.850.500 ریال فاقد تایید رییس فدراسیون می‌باشد. همچنین تعداد اتاق‌های درخواستی با اتاق‌های ارائه شده مغایرت شده و اسامی افراد استفاده کننده نیز در ضمائم ارائه شده وجود ندارد.

- سند شماره 594 مورخ 14 / 8 / 92

پیرامون هزینه اعزام تیم نوجوانان به امارات متحده عربی تعداد افراد در مصوبه برون مرزی 29 نفر بوده ولی نفرات اعزامی 32 نفر می‌باشد.

- سند شماره 599 مورخ 15 / 8 / 92

مبلغ 29.000.000 ریال به صورت ماهانه بابت هزینه آژانس با فاکتورهای یکسان به نام (آژانس س.م) با مبلغ واحد هر سرویس 950.000 ریال جهت فرودگاه امام خمینی پرداخت شده است. این فاکتورها کپی و فاقد شماره سریال چاپی و همچنین آدرس و تلفن ثابت می‌باشد. بررسی‌ها بیانگر آن است که که مبلغ مذکور هزینه تاکسی با رانندگی آقای م.م بوده که در اختیار آقای ف.م.ص جهت انجام وظایف محوله در فرودگاه امام خمینی مربوط به واحد تشریفات بوده است.

- سند شماره 905 مورخ 18 / 10 / 92

مبلغ 109.400.000 ریال سند مذکور کسری ضمائم دارد و همچنین در این سند مبلغ 206.424.000 ریال بابت انجام خدمات برگزاری سمینار پرداخت شده که طبق بند 2-6 دستورالعمل پرداخت فاقد سه برگه استعلام جهت خرید خدمت می‌باشد.

- اسناد شماره 337 مورخ 9 / 7 / 92 و 928 مورخ 23 / 10 / 92

دبیرکل وقت فدراسیون تا سقف 200 میلیون ریال مجاز به دستور مالی بوده لکن مبلغ 653.376.000 ریال بابت سند 337 و مبلغ 526.166.000 بابت سند 928 درخصوص پرداخت هزینه‌های آژانس هواپیمایی «س» مشاهده شد که توسط نامبرده تایید و قبل از رویت خزانه‌دار از طریق مدیر مالی و آقای «ه» دستور بررسی و اقدام صادر شده است که این موضوع مغایر با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشد.

- سند شماره 1232 مورخ 13 / 12 / 92

جریمه نقدی ح.ع بازیکن فوتبال ساحلی به مبلغ 500 فرانک سوئیس معادل 13.249.500 ریال پرداخت شده است. پرداخت جرایم بازیکنان ملی‌پوش به عنوان هزینه‌های قابل قبول مندرج در ماده 15 آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال نمی‌باشد.

- سند شماره 1556 مورخ 20 / 2 / 93

مبلغ 7.982.955.550 ریال بابت اردوی خارجی تیم بزرگسالان در آفریقای جنوبی هزینه گردید که مبلغ هزینه شده از محل علی‌الحساب‌های ارزی آقای س.م.ط به ترتیب مبلغ 684 دلار از محل 61.000 دلار سند شماره 1304، مبلغ 22.300 دلار از محل 29.300 دلار سند شماره 1364 و مبلغ 197.357 دلار از محل 356.000 دلار سند 1412 صورت پذیرفته است. بزرگ‌ترین ایراد وارده مربوط به عدم تسویه علی‌الحساب‌های ارزی می‌باشد و نامبرده بدون تسویه نمود علی‌الحساب‌های قبلی مکررا دلار دریافت نموده است. لازم به ذکراست مبلغ مذکور علاوه بر ایرادات وارده، درخصوص نحوه پرداخت، ماهیت تنخواه داشته و پرداخت از محل علی‌الحساب فاقد وجاهت قانونی است. ضمنا پرداخت مبلغ 23.450 دلار و 3189 دلار در دو نوبت بابت اضافه بار به صرفه و صلاح نبوده است.

- سند شماره 1364 مورخ 17 / 1 / 93

مبلغ 732.500.000 ریال بابت تفاوت تسعیر نرخ ارز به تعداد 29.300 دلار به نرخ 25.000 ریال به حساب علی‌الحساب ارزی آقای س.م.ط منظور گردیده است که ضمائم سند بیانگر آن است که مبلغ مذکور در سفر دوبی نامبرده از آقای ه.م در قالب تنخواه دریافت نموده است که با توجه به طرف حساب، کل مبلغ دریافتی از آقای ه.م به حساب درآمدی منظور شده است که اولا ماهیت نوع درآمد ثبت شده نامشخص بوده و ثانیا بر خلاف مقررات عملیات مذکور از طریق حساب بانکی انجام نگردیده است و آقای «ک» راسا دستور در اختیار گذاشتن مبلغ فوق و منظور نمودن به حساب علی‌الحساب شخص آقای «ط» را صادر نموده است.

- سند شماره 599 مورخ 15 / 8 / 92

تحت عنوان هزینه درج مجوز خروج، اخذ ویزا، مجوز خروج نظام وظیفه و... مبالغی از سوی نمایندگان وزارت ورزش و جوانان اخذ گردیده که فاقد وجاهت قانونی بوده و دستگاه‌های دولتی در صورتی نیاز به اخذ وجوه می‌بایست از طریق حساب‌های درآمدی غیر قابل برداشت اقدام نمایند.

- سند شماره 1625 مورخ 15 / 2 / 93

مبلغ 38.596.705.000 ریال ارز یورو به نرخ 35573 ریال از بانک ملت خریداری شده که بدون اخذ تضمینات کافی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در اختیار آقای ه.م از طریق بانک ملت مستقل مرکزی قرار گرفته و به حساب بدهکاران ثبت شده است.

- سند شماره 867 مورخ 14 / 10 / 93

مبلغ 6.000.000.000 ریال طی چک شماره 800241 مورخ 30 / 9 / 92 بابت هزینه تیم‌های پایه و 25 درصد سهم روستاها به حساب فدراسیون واریز شده لیکن بررسی‌ها بیانگر آن است که 5.000.000.000 ریال از مبلغ مذکور در اختیار باشگاه استقلال قرار گرفته و بابت پرداخت حقوق خ.ح، حقوق بازیکن خارجی و حقوق پرسنل باشگاه و هزینه هتل که تماما بابت ورزش حرفه‌ای است، پرداخت شده که این امر بر خلاف بودجه ابلاغی از سوی وزارت ورزش می‌باشد.

- سند شماره 902 مورخ 18 / 10 / 92

فدراسیون دارای حسابی نزد بانک ملی کالج به شماره 3748 بوده که با توجه به دفاتر فدراسیون مبلغ 146.729.027 ریال مانده بوده است لیکن در زمان بستن حساب، موجودی از سوی بانک مبلغ 19.542.801 ریال اعلام می‌شود که فدراسیون بدون تعیین وضعیت مغایرت مذکور، اقدام به بستن حساب نموده و مبلغ مغایرت ایجاد شده طبق دفاتر و موجودی بانک، به مبلغ 127.249.236 ریال را به هزینه منظور نموده است. علیهذا علاوه بر اینکه موضوع مذکور بر خلاف اصول حسابداری است احتمال سوء استفاده از حساب مذکور در سنوات قبل وجود دارد.

- سند شماره 1896 مورخ 31 / 4 / 93

فدراسیون فوتبال اقدام به تهیه بسته‌های فرهنگی شامل تیشرت با آرم یوز ایرانی، پرچم کوچک دستی، شال ایران، مچ بند ایران، اسنک بادی سه رنگ، کیسه پلاستیکی سه رنگ و دستمال به مبلغ 1.436.500.000 برای ارسال و توزیع در جام جهانی 2014 از طریق ترک تشریفات اقدام نموه است.

- سند شماره 1386 مورخ 20 / 1 / 93

مبلغ 1.699.500.000 ریال بابت هزینه وکالت آقایان کارلوس کی‌روش، سوشا مکانی و فدراسیون فوتبال درخصوص تخلفات انجام شده در حاشیه مسابقه مقدماتی جام  جهانی 2014 به وکیل نامبردگان پرداخت شده است. هیچ یک از دو فرد حقیقی ذی‌نفع در عملکرد وکلا بابت هزینه‌های وکالت هیچ مبلغی پرداخت ننموده‌اند.

- سند شماره 504 مورخ 30 / 7 / 92

هزینه‌های اعزام تیم ملی بزرگسالان، مشوقین، خبرنگاران و مسئولان به کشور کره بابت مسابقه‌های مقدماتی جام جهانی 2014 به مبلغ 2.835.140.320 ریال که با توجه به گزارش واحد رسیدگی امور مالی تعداد 39 نفر شامل 11 پیشکسوت، 11 لیدر، 13 خبرنگار و 4 نفر مهمانان وزارت ورزش بیشتر از مجوز به کره سفر کرده‌اند که مبلغ 8.750 دلار بابت پول توجیبی و سایر هزینه‌ها به آن‌ها پرداخت شده است. همچنین در خصوص پرداخت هزینه‌های اسکان و بلیت رفت و برگشت مسئولان وزارت، مستنداتی در ضمائم سند وجود ندارد.

- سند شماره 1969 مورخ 4 /4 / 93

فیفا جهت پرداخت حق‌الزحمه 23 نفر از داوران شرکت کننده در مسابقه‌های آسیایی به مبلغ 189032 یورو و سهمیه فدراسیون فوتبال بابت فاپ به مبلغ 17.272 یورو جمعا به مبلغ 254.884 فرانک سوئیس معادل 208.408 یورو به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در برن پرداخت کرده است که اداره اعتبارات و تعهدات وزارت امور خارجه مبلغ 206.320 یورو پس از کسر 2088 یورو (بابت یک درصد کارمزد) تحویل نماینده فدراسیون آقای م.الف نموده است.

به گزارش ایسنا، اسناد و گزارش تفصیلی کلیه موارد ذکر شده در این گزارش و برخی دیگر از تخلفات مالی فدراسیون فوتبال نزد ایسنا محفوظ است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.

هم‌چنین ایسنا به اسنادی درباره‌ی فساد مالی در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس - در سال‌های اخیر - و برخی از فدراسیون‌های ورزشی دارای پرونده در مراجع قضایی، دست یافته که بزودی منتشر خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

ثبت نظر درباره «افشای بخشی از تخلفات بزرگ مالی فدراسیون فوتبال در سال 93»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید