آیا سن بازنشستگی افزایش می‌یابد!؟

آیا سن بازنشستگی افزایش می‌یابد!؟

retireesبه گزارش آسمونی:

برای کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به اعتبارات عمومی پیشنهاد می‌شود، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سن بازنشستگی در ایران پایین است و از جمله راهکارهایی که برای کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به اعتبارات عمومی پیشنهاد می‌شود، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است.

منبع: شهر خبر

ثبت نظر درباره «آیا سن بازنشستگی افزایش می‌یابد!؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید