سر قرار عاشقی همیشه دیر كرده ای...

سر قرار عاشقی همیشه دیر كرده ای...

و حدس می زنم شبی مرا جواب میکنی

و قصر کوچک دل مرا خراب میکنی

سر قرار عاشقی همیشه دیر کرده ای

ولی برای رفتنت عجب شتاب میکنی

من از کنار پنجره تو را نگاه میکنم

و تو به نام دیگری مرا خطاب می کنی

چه ساده در ازای یک نگاه پاک و ماندنی

هزار مرتبه مرا ز خجلت آب میکنی

به خاطر تو من همیشه با همه غریبه ام

تو کمتر از غریبه ای مرا حساب میکنی

و کاش گفته بودی از همان نگاه اولت

که بعد من دوباره دوست انتخاب می کنی

نظرات 72


ثبت نظر درباره «سر قرار عاشقی همیشه دیر كرده ای...»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید