تصاویر دیدنی 27 مرداد 95

تصاویر دیدنی 27 مرداد 95

photos-1395-05-27 (1)  زیباترین بوسه

 

photos-1395-05-27 (2) ملاقات سفیر وقت روسیه و مصدق 11مرداد 1332

 

photos-1395-05-27 (3) گردهمایی بزرگی که در حمایت از همه‌پرسی برگزار شد 12 مرداد 1332

 

photos-1395-05-27 (4) برگزاری همه‌پرسی 13 مرداد 1332

 

photos-1395-05-27 (5) به زیر کشیده شدن مجسمه رضا خان، پدر محمدرضا شاه، در میدان سپاه 27 مرداد 1332 

 

photos-1395-05-27 (6) تجمع مزدوران شاه در خیابان‌ها با همراه داشتن تصاویر شاه و شعارهای ضدمصدق28 مرداد1332

 

photos-1395-05-27 (7)خودروی لوکس میلیاردی با پلاک رند  

 

photos-1395-05-27 (8)

photos-1395-05-27 (9)

photos-1395-05-27 (10)

photos-1395-05-27 (11)

photos-1395-05-27 (12)

photos-1395-05-27 (13)

photos-1395-05-27 (14) لحظه ای احساسی که یک پلنگ جان مربی اش را نجات می دهد 

 

photos-1395-05-27 (15)

photos-1395-05-27 (16)

photos-1395-05-27 (17)

photos-1395-05-27 (18)

photos-1395-05-27 (19)

photos-1395-05-27 (20)

photos-1395-05-27 (21)

photos-1395-05-27 (22)  رونمایی از دوج چلنجر 2017

ثبت نظر درباره «تصاویر دیدنی 27 مرداد 95»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید