خواستگاری ورزشکار چینی روی سکوی المپیک

خواستگاری ورزشکار چینی روی سکوی المپیک


4

المپیک رمانتیک شد !

ورزشکار چینی بعد از ناکامی در رسیدن به طلای المپیک ، روی سکوی مدالها زندگی مشترک خود را شروع کرد.

5

در رقابت های شیرجه المپیک ریو هه ژی ورزشکار چینی که در لندن توانسته بود به مدال طلا برسد، اینبار مغلوب ورزشکار دیگری از کشور چین شد تا به مدال نقره بسنده کند.

او البته روی سکوی مدالها در حالی که ناراحت بود، با خواستگار روبرو شد که یک حلقه و یک شاخه گل به او داد و از این ورزشکار جلوی چشم هواداران خواستگاری کرد که در نهایت با پاسخ مثبت ورزشکار چینی روبرو شد.

1

ثبت نظر درباره «خواستگاری ورزشکار چینی روی سکوی المپیک»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید