TRX را بیشتر بشناسید!

 

تی آر ایکس

 

ورزش با کش (TRX) ورزشی با کش (Total-body resistance exersice) است که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می باشد. افراد در تمرینات با وزنه در تمرینات هوازی، مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌ کنند، اما در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌ شود را تقویت می‌کنیم، این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند. دلیل این که هیچ وقت فشار روی عضله ای وارد نشده این است که شما هیچوقت حرکات قدرتی‌، استقامتی و تعادلی را همزمان با هم کار نکرده اید. اما‌ در این ورزش همزمان با استقامت و قدرت، تعادل زیادی را ورزشکار باید تحمل کند. ابزاری که در این ورزش استفاده می شوند بند‌های محکمی هستند که تا وزن 180 کیلوگرم را تحمل می‌کنند .

امروزه این ورزش طرفدار‌ان بسیاری پیدا کرده است. به دلیل فضای کمی‌ که این ورزش نیاز دارد و اینکه وسیله‌های انجام حرکت این ورزش به راحتی‌ در یک کیف جا می‌شود، فرد ورزشکار در هر زمان و هر محیطی‌ میتواند حرکات ورزشی خود را انجام دهد.

 

تمرینات عضلات پشت با باند کشی -تمرینات عضلات پشت - کشش پارو از جلو

 hhs1424

  کشش پارو از کنار با یک دست

 hhs1423

 

 کشش پارو نشسته روی زمین

 hhs1422

 

کشش پارو نشسته روی صندلی

 hhs1421

 

 باز کردن دست به کنار ( پرواز افقی )

 hhs1420

 

 پرواز در حالت خمیده

 hhs1419

 

 پرواز معکوس روی زمین

 hhs1418

 

 پائین آوردن دست ها از بالا

 hhs1417

 

 کشش دست و پای مخالف

 hhs1416

  تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی تمرینات عضلات پا

 hhs1415

 

اسکوات پا

hhs1414

 

 لانپ به عقب

 hhs1413

 

 ابداکشن هیپ

 hhs1412

 

 باز کردن و کشش جانبی مچ پا

 hhs1411

 

 بالا آوردن و کشش عمودی مچ پا

 hhs1410

  

 

   

 

” در کنار باشگاه ماهان کرج TRX را تجربه کنید  “

   

 

         

ثبت نظر درباره «TRX را بیشتر بشناسید!»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید