پرچم ایران بر روی برج ایفل

پرچم ایران بر روی برج ایفل

پرچم ایران

برج ایفل برای اولین بار نورافشانی زیبایی را به شکل پرچم ایران بخاطر توافق هسته ای ایران بر روی آن انجام داد تا در شادی مردم ایران سهیم باشد .

این هم از ایفل ماندگار به مناسبت توافق هسته ای ایران !

ثبت نظر درباره «پرچم ایران بر روی برج ایفل»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید