آسیب های خاص شبکه های ماهواره ای

آسیب های خاص شبکه های ماهواره ای

Untitled-11- ترويج خشونت:
يکي از مهمترين و آشکارترين آسيب‌هاي فيلم‌ها و برنامه‌هاي شبکه‌هاي ماهواره‌اي و بازي‌هاي رايانه‌‌اي خشن غربي، افزايش خشونت در جامعه است.
همين چند وقت پيش رسانه‌ها خبري را منتشر کردند که جواني تحت تأثير برنامه‌هاي ماهواره خواهر زاده کودک خود را به قتل رساند. در برنامه‌هاي اين شبکه‌ها صحنه‌هاي خشن بدون توجه به سن مخاطب نمايش داده مي‌شود و مسلماً افراد چه بخواهند و چه نخواهند اين برنامه‌ها در ضمير ناخود آگاه آنها تأثير مي‌گذارد گاهي خصوصاً در فيلمهاي سه بعدي چنان هنرمندانه صحنه‌ها را ساخته‌اند که افراد انگار که آموزش خشونت مي‌بينند و در صحنه‌هاي مشابه آن صحنه، ناخودآگاه رفتاري مشابه آن را انجام خواهند داد.

2- سست شدن بنياد خانواده:
متأسفانه ورود بدون کنترل ماهواره در خانواده‌ها را به تعبيري مي‌توان ورود يک فرد نامحرم و لاابالي و دوست ناباب براي بچه‌ها و خانواده تشبيه کرد که به دنبال اختلاف بين زن و شوهر است و به ناموس او چشم طمع دارد، و دين آنها را مي‌گيرد، اعتقادات آنها را ضعيف مي‌کند، مرزهاي حيا و غيرت را مي‌شکند، حقايق سياسي و اجتماعي را وارونه جلوه مي‌دهد، وقت آنها را مي‌دزد و آنها را به همديگر بد بين مي‌کند. خريد ماهواره براي منزل ورود چنين افرادي به منزل است.
مجاز شمردن خيانت زن به شوهر و عادي سازي روابط با جنس مخالف، عادي سازي روابط دختر و پسر قبل از ازدواج، زشتي‌ زدايي از حاملگي بدون روابط قانوني و ازدواج، اهانت به والدين و بي توجهي به آنها، نفوذ جادو و تلسم در زندگي؛ همه نشان مي‌دهد که شبکه‌هاي ماهواره‌اي بطور هدفمند عفت و غيرت و روابط خانوادگي سالم را نشانه گرفته است.

3- زياد شدن آمار دختران فراري:
يکي از کارکردهاي سريال‌ها و فيلم‌هاي پخش شده در ماهواره اين است که القا مي کنند که آزادي دختران در خارج از خانه است. يعني دختران جواني که به صورت سنتي در خانه با محدوديت‌هايي روبه رو هستند که مقداري از آن هم ضروري و لازم است، اينها را دچار حس زنداني بودن در خانه مي‌کنند.
يکي ديگر از خطرهايي که سريال‌هاي ماهواره‌اي دارند اين است که در بسياري از اين فيلم‌ها افراد با انزوا طلبي و حتي مقابله با افراد خانواده و حتي خيانت به خانواده مي‌توانند به موفقيت برسند
در فيلم‌ها دختران موفق را کساني نشان مي‌دهند که خارج از خانه آزاد هستند و دختراني که داخل خانه هستند را نا موفق و افسرده نشان مي‌دهند و کم کم اين حالت که معمولاً هم از طرف خانوده‌ها مديريت نمي‌شود به عقده و افسردگي منجر مي‌شود و خداي ناکرده به فرار و رويگرداني جوان از خانواده کشيده مي‌شود و فرزندي که از طرف خانواده جدا شد انواع آسيب‌ها و انحرافات در انتظار اوست.

4- اختلافات خانوادگي و شکستن حريم‌هاي خانواده:
يکي ديگر از خطرهايي که سريال‌هاي ماهواره‌اي دارند اين است که در بسياري از اين فيلم‌ها افراد با انزوا طلبي و حتي مقابله با افراد خانواده و حتي خيانت به خانواده مي‌توانند به موفقيت برسند.
اين فضا کم کم خانواده را به سمت بدبيني‌ها و کم اهميت شدن نقش پدر، ايجاد اختلاف بين زوجين و دور شدن فرزندان از خانواده مي‌کشاند وقتي پدر و مادري با دختر و پسر جوانشان فيلمي را مي‌بينند که يک معاشقه و لو خفيف صورت مي‌گيرد اين مسأله پرده‌هاي حجاب و عفاف را از بين مي‌برد و فقط خدا مي‌داند که در خانواده‌هايي که قبح اين مسائل بشکند چه اتفاق ناگواري مي‌تواند به ‌دنبال داشته ‌باشد.
5- بد حجابي و زنان خياباني
وقتي همه افراد خانواده بدون کنترل و محدوديت پاي برنامه‌هاي ماهواره مي‌نشينند که براي خانواده مناسب سازي نشده و بي حجابي و بي حيائي در آن موج مي‌زند و هيچ حريمي در روابط زن و مرد نيست کم کم حجاب به عنوان يک ارزش تلقي نمي‌شود و زنان و دختران خانواده با کم حجابي يا بد حجابي در جامعه ظاهر مي‌شوند و زماني که کم کم بد حجابي زياد شد و چشمان هوس باز هم با نگاهشان اين روند را تشويق کردند جامعه به فضاي خود نمائي براي مردان نا محرم تبديل مي‌شود و کم کم رابطه‌هاي دور از خانواده و زنان خياباني و روابط پنهاني مردان و زنان متأهل زياد مي‌شود. در چند سال اخير آرايش‌هاي بسيار زننده زنان متأهل و دختران جوان که ايران را رکورد دار مصرف لوازم آرايشي بهداشتي جهان کرده است و بروز رفتارهاي دوستانه و بيان کلمات دوستانه به نامحرمان در جامعه به شدت زياد شده است.
ماهواره

Untitled-16- تبليغ تنوع‌طلبي و هوس‌بازي:
آنچه در شبکه‌هاي ماهواره‌اي به ويژه شبکه من و تو و فارسي‌وان مشاهده مي‌شود اين است‌ که بازيگران فقط به دليل زيبايي‌شان جلوي دوربين هستند و در تمام برنامه زيبايي‌هاي صورت و اندام او نمايش داده مي‌شود و احساسات جنسي و شهوت مخاطب را به صورت غير مستقيم تحريک مي‌کند و مخصوصاً آقايان را تحريک مي‌کند که براي تفريح و تنوع هم که شده دنبال اين مسائل باشند و حتي اگر دنبال اين مسائل هم نروند ذهنشان درگير خواهد شد.
کمترين اثر اين مسأله اين است که روابط زن و شوهرها کمرنگ شده و رضايت جنسي از همديگر نخواهند داشت و يک ناآرامي و نا امني رواني و بي‌اعتمادي به همديگر در افراد خانواده ايجاد خواهد شد و کم کم فرزندان تحت تأثير اين برنامه‌ها پدر و مادر اصيل و سنتي و مذهبي خود را بي کلاس و عقب افتاده مي‌دانند و خانواده دچار بحران خواهد شد.

7- افزايش خريدهاي کاذب و بي برنامه در زندگي، فاصله گرفتن از ساده زيستي و تمايل به زندگي لوکس و اشرافي

8- تبليغات ضد ديني و ضد اسلامي
شبکه‌هاي متعدد در زمينه تبليغ وهابيت تکفيري و بر عليه شيعه، ترويج مسيحيت تبشيري، ترويج مذاهب خرافي مثل شيطان پرستي و تبليغ حزب صهيونيستي بهائيت، تبليغ سکولاريزم و القاي شخصي بودن دين، ايجاد شک و ترديد حتي در مسلمات دين اسلام فعاليت مي‌کنند.

9- نهادينه کردن بي‌غيرتي:
يکي از ويژگي‌هاي مهمي که اسلام و ديگر اديان آسماني حتي کساني که اهل دين‌داري نيستند براي يک مرد ارزش مي‌دانند غيرت است و تقريباً همه مردان جامعه ما روي ناموس خود حساسيت دارند و ناموس يکي از ويژگي‌هاي آشناي فرهنگ ماست.
يکي از موانع اصلي انحراف و يکي از سدهاي محکم فرهنگي جامعه ما در برابر فساد و انحراف همين غيرت است.
متأسفانه اعتياد به ماهواره مثل اعتياد به مواد مخدر به يکي از بيماري‌ها و بحران‌هاي عصر ما تبديل شده است و ارزش‌هاي اخلاقي و خانوادگي را تهديد مي‌کند
اگر مردي حساسيت خود را نسبت به ناموس از دست بدهد مي‌تواند زمينه ساز انحراف بشود چرا الان بعضي از مردان جامعه ما هيچ حساسيتي نسبت به آرايش و پوشش‌هاي زننده همسران و دختران و نواميس خود ندارند؟
اين موضوع مهمي است آيا اين مردان نمي‌دانند که مرداني که از چشمان خود مراقبت نمي‌کنند چگونه و با چه نگاه لذت جويانه‌اي به ناموسشان نگاه مي‌کنند؟
پس چرا با علم به اين مسأله باز هم جلوگيري نمي‌کنند و شايد هم خودشان همسرشان را به اين نوع پوشش دعوت مي‌کنند؟
اين به خاطر ضعف غيرت است و آن ويژگي مردانه است که اين ويژگي زنانه را حفظ مي‌کند و غرب در شبکه‌هاي ماهواره‌اي به‌ ويژه در فارسي وان و من و تو به شدت بر اين مسأله با حساسيت تمرکز دارد که غيرت مردان ما را ضعيف کنند چون آنها مي‌دانند تا غيرت مردان باشد عفت و حياي زن لکه‌دار نمي‌شود.

10- اعتياد به ماهواره:
متأسفانه اعتياد به ماهواره مثل اعتياد به مواد مخدر به يکي از بيماري‌ها و بحران‌هاي عصر ما تبديل شده است و ارزش‌هاي اخلاقي و خانوادگي را تهديد مي‌کند.

11- بلوغ زود‌رس:
ديدن برنامه‌‌هاي برخي شبکه‌هاي ماهواره‌‌اي موجب بلوغ زودرس بچه‌ها مي‌شود. اگر فرزندان ما صحنه‌هاي مبتذل و رقص و صحنه‌هاي تحريک کننده را ببينند و شرايط ازدواج براي آنها فراهم نباشد سعي مي‌کنند عطش خود را از راه ديگري فرو بنشانند کم کم زمينه خود ارضايي يا ارتباط‌هاي غير اخلاقي براي آنها فراهم مي‌شود.

ثبت نظر درباره «آسیب های خاص شبکه های ماهواره ای»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید