جملات شرطی‌ در زبان انگلیسی

جملات شرطی‌ در زبان انگلیسی

 

jomalate-sharti

جملات شرطی‌ شامل دو قسمت می‌باشند: يکی‌ عبارت شرطی‌ و ديگری‌ عبارت اصلی‌. عبارتی‌ که حاوی‌ if باشد را عبارت شرطی‌ و عبارت ديگر را عبارت اصلی‌ می‌ناميم.رويدادی‌ که در عبارت اصلی‌ توصيف می‌شود بستگی‌ به شرطی‌ دارد که در عبارت شرطی‌ بيان می‌شود.

If it rains this evening   we will get wet

سه نوع جمله شرطی‌ وجود دارد:

جملات شرطی‌ نوع اول

از جملات شرطی‌ نوع اول برای‌ بيان یک شرط (يا موقعيت) ممکن و يک نتيجه محتمل در آينده استفاده می‌شود.

if

حال ساده

will/won't

مصدر بدون to

if

I work hard,

I will

pass my exams.

  •    (.اگر ساعت شما را پيدا کنم به شما خواهم گفت)      .If I find your watch, I will tell yo

جملات شرطی‌ نوع دوم

از جملات شرطی‌ نوع دوم برای‌ بيان يک شرط يا موقعيت غير واقعی‌ يا غير ممکن و نتيجه محتمل آن در زمان حال يا آينده بکار می‌رود. در واقع در اين نوع جملات حال يا آينده‌ای‌ متفاوت را تصور می‌کنيم.

ifگذشته سادهwould ('d)
would not (wouldn't)

مصدر بدون to

if

I had more money, I

would ('d)

buy a new car.

if

you lived in England, you

would ('d)

soon learn English.

مثال ديگر:

(If he needed any money, I'd lend it to him. But he doesn't need it)
(اگر به پول احتياج داشت به او قرض می‌دادم)

جملات شرطی‌ نوع سوم

از اين نوع جملات شرطی‌ برای‌ تصور گذشته‌ای‌ غير ممکن استفاده می‌شود. در واقع در اين نوع جملات، گوينده آرزوی‌ يک گذشته متفاوت را دارد. (ولی‌ به هر حال گذشته‌ها گذشته!)

if + گذشته کامل + would have + قسمت سوم فعل (p.p.) + ...

If I'd seen you, I would have said hello.
(اگر تو را ديده بودم، سلام می‌دادم) 

ثبت نظر درباره «جملات شرطی‌ در زبان انگلیسی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید