دره آنتلوپ پدیده جالب زمین شناسی

دره آنتلوپ پدیده جالب زمین شناسی

antelope_canyon5

ین دره باریك  كه در در آریزونا  در جنوب غربی آمریكا واقع شده است بیشترین بازدید و عكس را به خود اختصاص داده است. این دره  دارای دو قسمت كاملاً مجزای بالایی و پایینی است. Tse' bighanilini نامی‌ است كه برای قسمت بالایی در نظر گرفته شده است و به معنای مكانی است كه آب از صخره ها سرازیر می‌شود. Hasdestwazi, نامی‌ است كه برای قسمت پایینی در نظر گرفته شده است و به معنای آرك های مارپیچی سنگی می‌باشد. 

antelope_canyon2

antelope_canyon3

antelope_canyon_

ثبت نظر درباره «دره آنتلوپ پدیده جالب زمین شناسی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید