کاشت ناخن از نظر شرعی و حکم مراجع تقلید

کاشت ناخن از نظر شرعی و حکم مراجع تقلید

religious-decree-planting-nails

حکم شرعي کاشت ناخن مسئله اي است که شايد براي برخي از شما مورد سوال باشد که در این مورد نظر مراجع تقليد را در این بخش آسمونی باری شما آورده ایم.

همانطور که شما هم می دانيد اخيراً برخي آرايشگران خانم براي جلب مشتري و کسب درآمد بيشتر، به تبليغ و بازارگرمي براي کاشت ناخن مي‌پردازند و بيان مي‌کنند که از ديدگاه فلان مرجع تقليد، ناخن کاشته شده هيچ خللي براي انجام واجبات شرعي مانند غسل و وضو ايجاد نمي‌کند. اين مسئله حتي در برخي بروشورهاي تبليغاتي آرايشگري نيز به چشم مي‌خورد.

حکم کاشت ناخن از نظر مراجع تقليد

مرکز ملي پاسخگويي به سؤالات ديني به اين سؤال ما پاسخ داده است.

ضمناً با توجه به اينکه پاسخ‌هاي ذيل بر اساس فتواها و استفتائات مراجع عظام تقليد است، امکان دارد مشتمل بر اصطلاحات فقهي و تخصصي باشد. برخي از اين اصطلاحات به همراه توضيح روان آن به شرح زير است:

الف) عُسر و حَرَج: مشقت و سختي غير قابل تحمل

ب) وضوي جبيره: کشيدن دست خيس بر پارچه يا پوششي که بر روي عضو قرار داده شده است.

ج) احتياط واجب: مواردي که فرد مي‌تواند به همين نظر عمل کرده و يا به فتواي مرجع ديگري که اعلم هست عمل کند.

پرسش کلي: کاشت ناخن براي خانم‌ها چه حکمي دارد؟

پاسخ: طبق نظر همه مراجع کاشتن ناخن در صورتي که قابل برداشت باشد اشکال ندارد اما در صورتي که قابل برداشت نباشد همه مراجع - به جز آيت‌الله خامنه‌اي که اين عمل را به خودي خود، بدون اشکال مي‌داند- جايز نمي‌دانند.

امام خميني‌(ره)

پرسش: آيا مي‌شود با ناخن کاشته شده نماز خواند؟

پاسخ: نماز خواندن با ناخن کاشته، اشکال ندارد؛ ولي وضو که مقدمه نماز است و نمي شود بدون وضو نماز خواند، بايد صحيح باشد. بنابراين، کسي که ناخن کاشته، يعني ناخن چسبانده، وضويش صحيح نيست. در نتيجه، اگر با وضوي باطل نماز بخواند، نمازش صحيح نيست.

حال اگر خانمي ناخن کاشت و در موقع نماز مي خواهد نماز بخواند، بايد براي وضو ناخن‌ها را بردارد و وضو بگيرد. اگر به طوري چسبيده که قابل برداشتن نيست يا با مشکلاتي همراه است، بايد وضوي جبيره نيت کند و با وضوي جبيره نمازش را بخواند. در اين صورت، نمازش صحيح خواهد بود.

آيت‌الله مکارم شيرازي

پرسش: آيا کاشت ناخن مصنوعي که سطح ناخن را مي‌پوشاند و قابل رشد است مانع وضو است؟ آيا زينت محسوب مي‌شود؟

پاسخ: کاشت ناخن مانع رسيدن آب به عضو مي شود و وضو و غسل با آن باطل است.

به نظر آيت‌الله مکارم کاشت ناخن در صورت ضرورت اشکال ندارد. در هر صورت اگر کسي ناخن مصنوعي بکارد، در صورت امکان مي بايست براي وضو و غسل ناخن مصنوعي را بردارد، اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد يا موجب حرج و سختي غير قابل تحمل باشد، به صورت جبيره اي وضو و غسل را انجام دهد،(يعني روي ناخن مصنوعي دست تر بکشد) وضو و غسل صحيح است.

چنين ناخني در مورد سؤال پيش گفته زينت محسوب نمي شود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌‌اي

پرسش: آيا غسل و وضو با ناخن کاشته شده صحيح است يا اشکال دارد؟ آيا اين نوع ناخن زينت محسوب مي‌شود؟

پاسخ: کاشت ناخن با فرض صدق زينت بايد از نامحرم پوشيده شود. تشخيص زينت بودن يا نبود موکول به نظر عرف جامعه است.

در صورت کاشت ناخن براي وضو و غسل بايد مانع و لو به صرف هزينه ممکن- برطرف شود و در صورتي که برطرف کردن آن ممکن نيست يا مشقت غير قابل تحمل دارد بايد وضو جبيره‌اي بگيرد.
در فرض سؤال کاشت ناخني که قابل کندن نيست مانع است. بنا بر اين وضو و غسل باطل است.

مگر اين که شخص غسل و وضو را به صورت جبيره انجام بدهد که در اين صورت و ضو و غسلش صحيح است و کيفيت غسل و و ضو جبيره در رساله عمليه ذکر شده به آنجا مراجعه شود و چون خود ناخن جبيره است دست تر روي جبيره کشيده مي‌شود. نه اينکه روي جبيره شسته شود.

آيت‌الله سيستاني

پرسش: حکم غسل و وضو با ناخن کاشته شده، چيست؟ آيا کلاً مي‌توان با ناخن کاشته شده غسل کرد و وضو گرفت؟ اگر اين طور است چگونه بايد انجام شود؟ آيا زينت محسوب مي‌شود؟

پاسخ: کاشت ناخن جايز نيست. چراکه مانع از رسيدن آب به اعضا در وضو و غسل و تيمم خواهد بود. 

بنا بر اين کسي که ناخن مصنوعي کاشته بايد آنها را براي غسل و وضو از بدن جدا کند و در صورت داشتن عسر و حرج بايد نيت غسل و وضوي جبيره‌اي کند. و علاوه بر آن نيز بايد تيمم نمايد و اگر با علم به اين مسئله از ناخن مصنوعي استفاده کرده باشد احتياط واجب آن است که بعد از برداشتن ناخن نمازهاي خوانده شده را قضا کند.

به نظر مي‌رسد ناخن مصنوعي عرفاً زينت محسوب مي‌شود ولي در صورتي که شک دارد حکم زينت را نخواهد داشت.

مرحوم آيت‌الله بهجت(ره)

پرسش: اخيراً افرادى که فاقد ناخن هستند، به وسيله پيشرفت علم پزشکى مى‌توانند ناخن مصنوعى بکارند؟ آيا وضو و غسل آنها صحيح است؟

1) حکم شرعى کاشتن ناخن مصنوعى را بيان فرماييد.

پاسخ: شخصى که اصلاً ناخن ندارد و مى‌خواهد ناخن مصنوعى بکارد، آن ناخن جزو بدن او نمى‌شود، چون رشد و نموّ ندارد و از اوّل چنين کاري جايز نيست، چون اضطرار ندارد.

2) در هر حال اگر کسى ناخن مصنوعى بکارد، وظيفه‌اش در وضو و غسل چيست؟

پاسخ: وضو و غسل صحيح نخواهد بود و اگر اين فعل در يکي از اوقات نماز انجام شود، ضايع نمودن امر واجب دانسته شده و اگر قبل از وقت نماز انجام شود، خلاف احتياط خواهد بود؛ در صورت کاشتن ناخن به هنگام وضو يا غسل اگر امکان بيرون آوردنِ آن نبود، بايد در وضو و غسل عمل به جبيره کند.

3) آيا زينت محسوب مي شود؟

پاسخ: ملاک زينت بودن و نبودن عرف است.

آيت‌الله صافي

پرسش: حکم وضو و غسل براي کساني که ناخن مي کارند چگونه است؟ آيا زينت محسوب مي شود؟

پاسخ: کاشتن ناخن به صورتي که براي وضو و غسل نتوانند آن را بردارند اشکال دارد ولي چنانچه شخصي مرتکب اين عمل شده باشد، در صورت امکان، پس از برداشتن ناخن وضو و غسل را به طور طبيعي انجام دهد و در صورت عدم امکان، با همان حال وضو و غسل جبيره اي و احتياطاً تيمّم هم انجام دهد.

در چنين صورتي تيمم لازم و احتياط واجب آن خواهد بود که بعد از برداشتن ناخن نمازهاي خوانده شده را قضا کند.

در مورد سؤال پيش گفته چنين ناخني زينت محسوب مي‌شود.

آيت‌الله شبيري زنجاني

پرسش: حکم وضو و غسل براي کساني که ناخن مي کارند چگونه است؟ آيا زينت محسوب مي شود؟

پاسخ: کاشتن ناخن مصنوعي اگر ضرورت نداشته باشد، جائز نيست، و در هر حال چنانچه کسي ناخن مصنوعي بکارد و اين ناخن قابل کندن نباشد يا کندن آن موجب سختي و مشکل شديد شود، بايد براي نماز تيمم نمايد و بنابر احتياط مستحب وضوي جبيره‌اي نيز بگيرد.

در مورد سؤال پيش گفته چنين ناخني زينت محسوب نمي‌شود و موکول به نظر عرف است.

آيت‌الله وحيد خراساني

پرسش: حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعي چگونه است؟ آيا زينت محسوب مي شود؟

پاسخ: اگر در جاي وضو و غسل چيزي چسبيده که برداشتن آن ممکن نيست يا موجب حرج(سختي) است بنابر احتياط واجب هم وضو يا غسل جبيره‌اي گرفته و هم تيمم نمايد.(1)
همچنين احتياط واجب آن است که بعد از برداشتن ناخن نمازهاي خوانده شده را قضا کند.

بنابر احتياط واجب در مورد سؤال پيش گفته چنين ناخني، زينب محسوب مي شود.

مرحوم آيت‌الله فاضل لنکراني

پرسش: حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعي چگونه است؟ آيا زينت محسوب مي شود؟

پاسخ: اگر ناخن مصنوعي روي پوست دست يا ناخن چسبيده باشد بايد بر طرف شود و در صورت عدم امکان حکم وضو و غسل جبيره را دارد.

در مورد سؤال پيش گفته چنين ناخني، زينت محسوب مي‌شود.

آيت‌الله نوري همداني

پرسش: حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعي که روي ناخن مي کارند، چيست؟ در صورتي که ناخن مصنوعي قابل کندن نباشد، چطور؟ آيا زينت محسوب مي‌شود؟

پاسخ: در مورد سؤال که چنين ناخني قابل کندن نيست اگر ناخن مصنوعي در محل تيمم نباشد بايد تيمم نمايد و اگر در مواضع تيمم باشد بايد هم وضو و غسل جبيره‌اي انجام داده و هم تيمم کند.

البته چنين عملي(کاشتن ناخن مصنوعي) بدون ضرورت کار خلاف است چون حائل است و مانع رسيدن آب به پوست است و در مورد سؤال مذکور چنين ناخني، زينت محسوب نمي شود.(تعليمات علي العروةالوثقي، ص51، في احکام الجبائر)

در توضيح اين استفتائات به چند نکته اشاره مي‌شود:

منظور از عبارت «في‌نفسه»، معناي «به خودي خود» بوده و مقصود اين است، که اصل کاشت ناخن ممنوعيت شرعي ندارد.

از آن جا طبق نظر همه مراجع عظام تقليد، هنگام وضو و غسل، رساندن آب به همه قسمت‌هاي بدن، لازم است و هيچ عضوي (حتي ناخن) مستثني نشده است، لذا هر چيزي که مانع از رسيدن آب به اعضاي بدن شود، بايد قبل از غسل و وضو برطرف شود در غير اين صورت وضو و غسل باطل است.

اگر مانعي در بدن وجود داشته باشد، که قابل برداشتن باشد (مانند لاک، چسب، قير و ...) بايد قبل از وضو و غسل برطرف شود.

اگر برداشتن مانع غير ممکن باشد و يا مشقت و سختي زيادي داشته باشد که معمولاً قابل تحمل نيست، مطابق با نظر اکثر مراجع، غسل و وضو بصورت جبيره انجام مي‌شود، ولي شخص نبايد عمداً براي خودش چنين جبيره‌اي ايجاد کند.

در موضوع کاشت ناخن با توجه به اينکه در حال حاضر، برداشتن ناخن به راحتي امکان‌پذير است، مسئله جبيره منتفي است؛ لذا افرادي که اقدام به اين کار کرده‌اند، بايد ناخن‌ها را ولو با صرف هزينه‌اي، برداشته و به صورت معمول وضو و غسل را به جا آورند.

در فاصله زماني که شخص اقدام به برداشت ناخن مي‌کند، وضو و غسل به صورت جبيره (و در مواردي همراه با تيمم) انجام مي‌شود.

 

برای مشاهده  حکم ازدواج دختر شیعه با اهل سنت، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

حکم ازدواج دختر شیعه با اهل سنت چیست؟

 

ثبت نظر درباره «کاشت ناخن از نظر شرعی و حکم مراجع تقلید»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید