راز هایی که در معاشرت با دوستان باید بدانید

راز هایی که در معاشرت با دوستان باید بدانید

socialising-with-friends

راز دوستي در تفاوت قائل شدن ميان دوستان است . صداقت را به چاپلوسي و صميميت را به لبخندهاي تصنعي ترجيح بده.

راز دوستي آن است که براي يافتن دوستان صميمي بايد اول خودت يک دوست باشي.

راز دوستي در توقع نداشتن از ديگري است نسبت به ديگران آزاده رفتار کن.

راز دوستي در قسمت کردن شادي ها با ديگران است.

راز دوستي در اين است که بيشتر گوش کني تا ديگران را وادار به شنيدن کني.

راز دوستي در اين است که در خوشبختي ديگران نه فقط با حرف بلکه با عمل سهيم باشي.

راز دوستي در دوست داشتن بي قيد و شرط ديگران است.

راز دوستي در اين است که دوستانت را تحسين کني بي آنکه بدانند چه احساسي نسبت به آنها داريد.

راز دوستي در اين است که دوستانت را همان طور که هستند بپذيري و سعي نکني آنها را به دلخواه خودت باز آفريني کني.

راز دوستي ار اين است که حالات خوب و بد خود را به ديگران تحميل نکني, اما به آنها فرصت دهي که احساس خود را بيان کنند.

socialising-with-friends(1)

راز دوستي در اين است که نياز هاي ديگران را مقدم بر نياز هاي خودت بداني.

راز دوستي در اين است که هرگز اشتياق دوستانت را نسبت به مسائل مختلف تحقير نکني.

راز دوستي در محترم شمردن است. به حقوق و ديدگاه هاي دوستت احترام بگذار.

راز دوستي در اين است که تغيير حالات خود را با خوشرويي و حسن نيت بپذيري.

راز دوستي در اين است که محبت را نه تنها با کلام بلکه با نگاه و لحن صدا نيز ابراز کني.

راز دوستي در اين است که دوستان را در آرزوها و اهدافت سهيم کني, نه اين که فقط با آنها وقت بگذراني.

راز دوستي در اين است که هنگام صحبت با دوستان حواست کاملا جمع آنها باشد.

راز دوستي در اين است که همواره افکار مثبت در سر داشته باشي. خصوصا هنگام بروز سوء تفاهمات.

راز دوستي در اين است که هرگز دوستانت را قضاوت نکني بلکه همواره نکات مثبت آنها را ببيني.

راز دوستي در اين است که دائما ديگران را سرزنش نکني بلکه مزاياي مثبت کار درست را صادقانه بيان کني.

راز دوستي در اين است که از سعادت دوستان شاد باشي و هرگز وضعيت خود را با بدبيني با وضعيت آنها مقايسه نکني.

راز دوستي در اين است که در غم و ناراحتي دوستانت شريک باشي و به آنها دلگرمي بدهي نه اين که به آنها دلگرمي بدهي نه اين که با ابراز احساسات نادروست ناراحتي شان را تشديد کني.

راز دوستي در اين است که حامي حقوق دوستت باشي حتي اگر ناچار شوي به اشتباه خود اعتراف کني.

راز دوستي در معتمد بودن است. روي حرفت بايست به قولت عمل کن و به تعهدت پايبند باش.

راز دوستي در اين است که در معاشرت با جمع رشد کني و آگاهي ات را افزايش دهي.

راز دوستي در اين است که روابط خود با دوستانت را به روابطي استثنايي تبديل کني.

راز دوستي در صدر قرار دادن عشق خداوند است.

راز دوستي در اين است که با موهبت دوستي عشق به خداوند را در خودت ايجاد کني.

راز دوستي در اين است که به تنش هاي موجود در رابطه ات بها ندهي و دست به کاري بزني که موجب تقويت دوستي شود.

راز دوستي در صميميت است. براي دوستانت يک دوست واقعي باش حتي زماني که با تو بد مي کنند.

 

برای آشنایی با آداب زندگی مثبت بر روی لینک زیر کلیک کنید :

آداب زندگی مثبت

 

 

ثبت نظر درباره «راز هایی که در معاشرت با دوستان باید بدانید»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید