تاریخ کنکور و اعلام نتایج دانشگاه های کشور

تاریخ کنکور و اعلام نتایج دانشگاه های کشور
دانشگاهمقطعتاریخ ثبت نامتاریخ آزموناعلام نتایج اولیهاعلام نتایج نهایی
سراسری دکتری (نوبت اول) 94/10/06 تا 94/10/15 94/12/14  
سراسری دکتری (نوبت دوم)95/05/24 تا 95/05/3095/08/07  
سراسری کارشناسی ارشد 94/09/16 تا 94/09/22 16و95/2/17  
سراسری آزمون سراسری 95 94/11/19 تا 94/11/28 24 و 95/4/25  
سراسری کارشناسی ناپیوسته     
دانشگاه آزاد دکتری    
دانشگاه آزاددکتری (بدون آزمون)    
دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد 94/9/16 تا 94/9/22 16و95/2/17  
دانشگاه آزاد آزمون سراسری    
دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته    
دانشگاه آزاد کاردانی پیوسته    
علمی کاربردی کارشناسی ارشد    
علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته    
علمی کاربردی کاردانی    
پیام نور کارشناسی ارشد فراگیر    

ثبت نظر درباره «تاریخ کنکور و اعلام نتایج دانشگاه های کشور»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید