، آمریکایی ها مسیر قزاقستان را به خاطر بی ثباتی پاکستان انتخاب کرده اند.

پروتکل مربوطه 21 سپتامبر 2017 در نیویورک به امضا رسید اما مذاکرات آمریکا و قزاقستان درباره امکان استفاده از بندر آق تاو در خزر به عنوان نقطه ترانزیتی برای حمل و نقل بارها در سال 2013 انجام شده بود.

منبع : خبرگزاری برنا