فرزندداری

تنبیه چیست؟

punishment تنبیه چیست؟

به نام یگانه عالم

چه موقع باید تنبیه صورت بگیرد؟

در تعرییف تنبیه باید متذکر شد که تنبیه به معنی محرومیت از امکانات دوست داشتنی کودک است (البته بر حسب سن ، زمان و مقدار محرومیت متفاوت است).

باید بدانید که تنبیه (محرومیت) باید بلافاصله بعد از انجام کار یا رفتار نامناسب صورت پذیرد و حتمأ با کودک درمورد رفتار یا کار نامناسبش صحبت کنید و جایگزین رفتار یا کار نامناسب (عملکرد صحیح) را به او گوشزد نمائید.

قابل ذکر است که تنبیه بدنی یکی از بدترین نوع تنبیه ها محسوب می گردد پس از انجام آن جدأ خودداری کنید زیرا برای کودک نه تنها آسیب جسمی بلکه آسیب روحی از جمله افسردگی و اضطراب و حتی عدم اعتماد به نفس به ارمغان می آورد.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

راهکارهایی برای کند نویسی دانش آموزان دبستانی

چگونه افکار ناکارآمد را مدیریت کنیم ؟

روانشناسی ، معنای واقعی عشق چیست؟

طاهره رضایی

روانشناسی ، نکات زندگی زناشویی

روانشناسی ، مثبت اندیشی

طاهره رضایی

روانشناسی ، خوشبختی

طاهره رضایی

روانشناسی ، تکنیک های داشتن روز شاد

روانشناسی ، تعادل در رفتار با دیگران

طاهره رضایی

مضرات عشق یک طرفه

نظر شما چیست؟