فرزندداری

نکات روانشناسی ، مهدکودک بردن کودک

به نام یگانه عالم

اگر کودک شما در مهد بی قراری کرد یا مدیر مهد گفت بگذارش و برو این کار را انجام ندهید زیرا چنین عواقبی در پیش دارد:

  • همیشه خاطره بدی از محیط آموزشی در کوله بار خود خواهد داشت.
  • به آنجا یا هر محیط دیگر حاضر نیست برود.
  • این بزرگترین آسیب را به کودک وارد می کند زیرا کودک با خود می گوید این مادرم بود و من را گذاشت پیش این غریبه ها و رفت.
  • دچار پرخاشگری و اضطراب می گردد.
  • سرخورده می شود.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

روانشناسی ، رفتار با کودک

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نکات روانشناسی ، معیار یک رابطه خوب و نشانه های بیش فعالی

روانشناسی ، انرژی و تلقین

طاهره رضایی

روانشناسی ، روابط همسران

روانشناسی ، فحش دادن کودک

نظر شما چیست؟