فرزندداری

با کودک حسود چه کنیم؟

wonen in twee gezinnen با کودک حسود چه کنیم؟

به نام یگانه عالم

  • سعی کنید کودک خود را با دیگران مقایسه نکنید.
  • هیچگاه سعی نکنید به کودک خود برچسب حسود بودن بزنید.
  • در حد توانایی مالیتان خواسته های معقول و بی ضرر او را اجابت کنید.
  • جلوی دیگران سعی کنید به فرزندتان توجه ویژه ای داشته باشید.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

روانشناسی ، نکته ای بسیار با اهمیت که باید مورد توجه قرار بگیرد

طاهره رضایی

روانشناسی ، رفتار با کودک

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نکات روانشناسی ، معیار یک رابطه خوب و نشانه های بیش فعالی

روانشناسی ، انرژی و تلقین

طاهره رضایی

روانشناسی ، روابط همسران

نظر شما چیست؟