فرزندداری

روانشناسی رشد کودک و مهارتها

child development and skills روانشناسی رشد کودک و مهارتها

به نام یگانه عالم

وقتی به زور فرزندتان را مجبور می کنید که غذای مفید بخورد یا کار مفیدی انجام بدهد در واقع مانع از شکل گیری من مستقل در کودک می شوید.

اگر به او حق انتخاب دهید و هر گزینه را برایش توضیح دهید قطعأ فرزندی سالم تر خواهید داشت.

هنر نقش مهمی در رشد و مهارت های کودک دارد.

مهارت های حرکتی مانند مداد دست گرفتن برای رشد حرکتی کودکان کم سن بسیار ضروری است به طوری که کودکان 3 سال باید بتوانند دایره رسم کنند یا کودک 4 ساله احتمالأ بتواند مربع بکشد.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

روانشناسی ، باور داشته باشید

طاهره رضایی

نکات طلایی برای پیشرفت کسب و کارها در ایران

ندا رحیمی

روانشناسی ، نکته ای بسیار با اهمیت که باید مورد توجه قرار بگیرد

طاهره رضایی

روانشناسی ، رفتار با کودک

بهترین مشاغل تهران

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نظر شما چیست؟