فرزندداری

روانشناسی ، رفتار با کودک

Behavior with the child روانشناسی ، رفتار با کودک

به نام یگانه عالم

گفتار و رفتار دوگانه با کودک ممنوع است؛ زیرا اینگونه رفتار کردن کودک را گیج و سردرگم می کند.

به طور مثال، جدی به فرزند خود می گویید باید روی تخت خواب خودت بخوابی و چند شب بعد می گویی اشکال ندارد امشب روی تخت خواب ما بخواب.

اینگونه رفتارها باعث می شود کودک متوجه قاطعیت ما نشود، گیج و سردرگم می گردد، دچار اضطراب و استرس می شود و نمی تواند روی حرف های ما حساب باز کند و ما را فردی متزلزل در تصمیم گیری می پندارد.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

روانشناسی ، نکته ای بسیار با اهمیت که باید مورد توجه قرار بگیرد

طاهره رضایی

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نکات روانشناسی ، معیار یک رابطه خوب و نشانه های بیش فعالی

روانشناسی ، انرژی و تلقین

طاهره رضایی

روانشناسی ، روابط همسران

روانشناسی ، فحش دادن کودک

نظر شما چیست؟