فرزندداری

یک روش یا بازی ساده جهت جرأت مندی کودکان

به نام یگانه عالم

بازی چشم در چشم :

این بازی ساده باعث افزایش اعتماد به نفس و قدرتمندی و جرأت مندی کودکان می گردد.

به این ترتیب است که کودک رو به روی یکی از والدین خود نشسته و در چشمان او خیره می شود و نباید بخندد و هرکس بخندد بازی را باخته.

به این ترتیب کودک رفته رفته یاد می گیرد تا با قدرت در چشمان طرف مقابل نگاه کند.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

Related posts

با کودکان لوسمان چگونه رفتار کنیم؟

آسمونی

روش هایی برای صمیمی شدن با فرزندتان

آسمونی

نکاتی جهت فرزندداری

Leave a Comment