خدمات شهروندی

سامانه ثبت حقوق و مزایا

معاون رئیس جمهور در نامه ­ای به دبیر هیات دولت، خواستار بررسی آیین نامه پیشنهادی سامانه ثبت حقوق و مزایا در هیات وزیران شد.

جمشید انصاری در این نامه با اشاره به موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرده است: جلسه کارگروه سامانه  ثبت حقوق و مزایا در ۱۶ فروردین ماه با حضور نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه برگزار و پس از بحث و تبادل نظر متن آیین نامه اصلاح نهایی شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در این نامه خواستار بررسی این آیین نامه در جلسه هیات دولت با قید فوریت شد.

براساس یکی از بندهای پیشنهادی این آیین نامه کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه اقلام پرداختی شامل حقوق، فوق العاده­ ها، هزینه­ ها، رفاهی، کارانه، پرداخت ­های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر، غیرمستمر، نقدی و غیر نقدی( معادل ریالی) و سایر مزایا به هر یک از مقامات، کارکنان و مدیران و کسورات قانونی آنها را در سامانه ثبت کنند.

تازه های آسمونی

قانون حمایت از حقوق معلولان

سامانه مدیریت منابع اینترنتی کشور

ندا رحیمی

مجوز نشریه الکترونیک معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سامانه جامع رسانه های کشور

ندا رحیمی

کمک تلفنی به مشکلات رایانه و موبایل

ندا رحیمی

گواهینامه مدیریت جنگل بر اساس استاندارد (FSC (Forest Stewardship Council

ندا رحیمی

سامانه بام بانک ملی ایران

ندا رحیمی

نوشتن وصیت نامه واجب است (طریقه نوشتن + نکات)

ندا رحیمی

حقوق زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معاف از مالیات

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟