آسمونی : حقوق و قوانین

حقوق و قوانین

امام جمعه موقت چه اختیاراتی دارد؟ + اسامی ائمه جمعه

ندا رحیمی
امام جمعه کسی است که خواندن خطبه‌ها و اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد.
حقوق و قوانین

حق آزادی بیان در قانون جمهوری اسلامی ایران

ندا رحیمی
آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای