مدارک و گواهینامه ها

گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان

OXFORD certificate گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان

آسمونی در ادامه مقالات معرفی گواهینامه های معتبر ، در این بخش به معرفی گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان می پردازد. برای آشنایی با گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان ، به ارائه اطلاعات اولیه ای در این مورد می پردازیم. دعوت می کنیم تا پایان همراهمان باشید.

گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان

آکادمی  Oxford Cert Universal ، یک نهاد گواهی دهنده انگلیسی است که مؤسسان اولیه آن با استناد به فعالیت های دانشگاهی خود، اهداف، دامنه کاری، خط مشی و دور نمای این شرکت، این نام را که ترکیب نام Oxford به عنوان نام یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان در زمینه آموزش علوم آکادمیک، Cert ، به عنوان نماد گواهی نمودن و Universal که حاکی از بی حد و مرز بودن محل و فراگیر بودن فعالیت های شرکت و جهانی اندیشیدن می باشد، برگزیده و ثبت نموده اند.

شرکت Oxford Cert Universal دارای یک هیئت مشورتی  Advisory Board  متشکل از افراد آکادمیک به ریاست دکتر Graeme Taylor می باشد که وظیفه کنترل Oxford Cert Universal را بر عهده دارند . این هیئت تحت نام سازمان غیرانتفاعی Oxcert نقش اعتباردهی را به شرکت Oxford Cert Universal ایفا می کنند. رویکرد اصلی نهاد گواهی دهی Oxford Cert Universal ، ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و کارفرمایان خود می باشد. از خدمات شرکت Oxford Cert Universal ، ارزیابی فرآیند، محتوا و صلاحیت مدرس دوره های آموزشی است که توسط سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزشی ارائه می گردد. در صورت تأیید اعتبار یک دوره آموزشی، شرکتOxford Cert Universal برای سازمان برگزار کننده گواهی تأیید صلاحیت صادر نموده و همچنین بر اساس مستندات برگزاری دوره، برای فراگیران، گواهینامه آموزشی معتبر صادر می نماید.

نمونه گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان را در شکل زیر می توانید مشاهده فرمایید:

برای پیگیری اعتبار گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان می توانید به سایت رسمی آکادمی Oxford Cert انگلستان به نشانی :

www.oxfordcert.org

مراجعه فرمایید و همانطور که در شکل نشان داده شده است وارد قسمت Certificate Validation شوید.

سپس در صفحه باز شده مطابق شکل زیر سریال مدرک خود را وارد نمایید و بر روی دکمه Send کلیک نمایید تا صحت اعتبار گواهینامه آکادمی‌ OXFORD انگلستان برای شما نمایش داده شود:

 

نظر شما چیست؟