مدارک و گواهینامه ها

گواهینامه HSE و HSE-MS (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

گواهینامه HSE و HSE-MS یکیاز گواهینامه های معتبری است که در زمینه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد. برای آشنایی با گواهینامه HSE و HSE-MS (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست) این بخش آسمونی را بخوانید.

HSE MS گواهینامه HSE و HSE MS (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

گواهینامه HSE و HSE-MS (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

در زمینه بهداشت شغلی ، ایمنی و محیط زیست ، از دهه های قبل ، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در صنایع نفت، اقدام به تدوین استاندارد های کاربردی نمودند. استاندارد های مذکور که عمدتا با مخفف HSE-MS معرفی شده اند. HSE-MSبیان کننده دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی  ایزو 14001 می باشد.

HSE-MS  مخفف Health, Safety & Environment Management System به معنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست می باشد.

هر مجموعه ای که دارای گواهینامه HSE باشد بدین معناست که آن مجموعه در راستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده اش ، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را دارد رعایت می کند. در واقع سازمانی که موفق به طراحی ، مستندسازی ، استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 گردد ، همان سیستم مدیریت HSE را پیاده سازی کرده اند.

لازم به ذکر است برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE بهتر است ابتدا و یا همزمان سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد. دلیل این کار وجود اشتراکات اساسی بین این سه استاندارد است و این کار باعث کاهش هزینه های دوباره کاری خواهد شد.

از مزایای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش حوادث در محیط های کاری

کاهش عواقب بلند مدت در زندگی کارکنان بواسطه کاهش صدمات جانی و نقص عضو

افزایش در ارائه تولید و یا خدمات بیشتر

افزایش انگیزه کارکنان به دلیل کار در یک محیط ایمن و ایده آل

شناسایی و ارزیابی خطراتی که در محیط وجود ارد اما دیده نمی شود

کاهش ضایعات ( چه محصول باشد و چه خدمت )

کاهش آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب ، خاک و هوا

نگهداری منابع طبیعی برای نسل های آینده

مدیریت صحیح پسماندها

کاهش بیماری ها و امراض از طریق حفظ محیط زیست

تازه های آسمونی

مراکز کارشناسی خودرو در تهران

ندا رحیمی

روش استعلام مدارک و گواهینامه ها

ندا رحیمی

اینوستمنت یا سرمایه گذاری چیست؟

ندا رحیمی

گواهینامه LEED انجمن ساختمان‌های سبز آمریکا

سامانه مدیریت منابع اینترنتی کشور

ندا رحیمی

هوش اقتصادی ؛ راهکارهای افزایش هوش مالی

گواهینامه بین المللی Wissen از انتشارات Science Archive کشور آلمان

ندا رحیمی

گواهینامه مدیریت جنگل بر اساس استاندارد (FSC (Forest Stewardship Council

ندا رحیمی

سازمان شهرداری تهران

ندا رحیمی

نظر شما چیست؟