سلامت روان و روانشناسی

یکی از مخرب ترین حس های انسان

به نام یگانه عالم

بزرگترین حس مخرب انسان حس دلسوزی است.

ارتعاشی که از حس دلسوزی متصاعد می شود همان را جذب خواهید کرد.

اگر فکر منفی داشته باشید ناخودآگاه شما به سمت منفی کشش پیدا خواهید کرد.

پس دلسوز نباشید بلکه دیگران را عاشقانه دوست داشته باشید و تا جایی که می توانید در حل مشکلاتشان آنها را یاری نمائید که همین حس عشق ورزی و کمک را جذب خواهید کرد.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

جاذبه های گردشگری شهر قم

ندا رحیمی

روانشناسی ، رفتار با کودک

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نکات روانشناسی ، معیار یک رابطه خوب و نشانه های بیش فعالی

تست روانشناسی عشق

ندا رحیمی

روانشناسی ، انرژی و تلقین

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟