سلامت روان و روانشناسی

روانشناسی ، خوشبختی

lucky روانشناسی ، خوشبختی

به نام یگانه عالم

خوشبختی چگونه به دست می آید؟

خوشبختی یک انتخاب است.

خوشبختی از حال خوب دل تو نشأت می گیرد و میزان تلاشی که برای به دست آوردن آن انجام می دهی و میزان تلاشی که برای حفظ آن انجام می دهی بستگی دارد.

پس بیایید با خود عهد ببندیم تا با کمی تمرین بتوانیم حال دل خود را خوب نگه داریم تا رفته رفته به خوشبختی کامل دست یابیم.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

راهکارهایی برای کند نویسی دانش آموزان دبستانی

چگونه افکار ناکارآمد را مدیریت کنیم ؟

تنبیه چیست؟

روانشناسی ، معنای واقعی عشق چیست؟

طاهره رضایی

روانشناسی ، نکات زندگی زناشویی

روانشناسی ، مثبت اندیشی

طاهره رضایی

روانشناسی ، تکنیک های داشتن روز شاد

روانشناسی ، تعادل در رفتار با دیگران

طاهره رضایی

مضرات عشق یک طرفه

نظر شما چیست؟