سلامت روان و روانشناسی

نکته ای از مهمترین مسائل زندگی

A tip of the most important issues of life نکته ای از مهمترین مسائل زندگی

به نام یگانه عالم

تا به حال شده کسی با شما در مورد مسائل زندگیش صحبت کند؟

تا به حال شده خود شما در مورد زندگیتان با دیگران صحبت کنید؟

وقتی کسی پیش شما درد دل می کند و ممکن است خصوصی ترین مسائل زندگیش را با شما در میان بگذارد یعنی این شخص به شما اعتماد کرده و قصه زندگیش را برایتان ورق می زند.

اولین نکته که باید در این زمینه بسیار به آن توجه کنید این است که شنونده خوبی باشید.

به جای اینکه دائمأ وسط صحبتهای او صحبت کنید و کلامش را قطع کنید بهتر است سکوت کنید و بگذارید تا حرفهای دلش را بزند.

دومین نکته این است که شما باید راز دار خوبی باشید بعضی از افراد هستند که می گویند مشکلی را برایتان تعریف می کند خوب شما که او را نمی شناسید پس ایرادی ندارد.

ولی باید بدانید از نظر اخلاقی کار صحیحی نمی باشد.

نباید اسم شخص مورد نظر را حتی پیش افرادی که او را نمی شناسند بیان کرد.

و نکته سوم این که ایشان شما را امانت دار خود می داند پس در امانت او خیانت نکنید و این حس اعتماد را هرگز از بین نبرید زیرا هم به شما و هم به طرف مقابلتان آسیب وارد می کند.

آسیب به شما این است که دیگر مورد اعتماد نخواهید بود و آسیب به طرف مقابل این است که دیگر به هیچ کس نمی تواند اعتماد کند.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

روانشناسی ، نکته ای بسیار با اهمیت که باید مورد توجه قرار بگیرد

طاهره رضایی

روانشناسی ، رفتار با کودک

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نکات روانشناسی ، معیار یک رابطه خوب و نشانه های بیش فعالی

روانشناسی ، انرژی و تلقین

طاهره رضایی

روانشناسی ، روابط همسران

نظر شما چیست؟