سلامت روان و روانشناسی

چگونه آرامش داشته باشیم

به نام یگانه عالم

اگر همیشه به دنبال آرامش هستید باید بدانید که جز با اهلش نباید درد و دل کنید و تمام زندگی خود را به غیر از اهل فن نباید برای کسی بازگو کنید.

اگر اسرارت را بازگو کنی از صندوقچه خارج کردی و دو دستی تقدیم کسی می کنی که شاید روزی با تو دشمن شود و از آنها سوءاستفاده نماید.

اگر واقعأ به دنبال آرامش هستی با کسی هم کلام شو که ذهن و عقل ثروتمندی دارد.

کتاب خواندن به تو آرامش خواهد داد همانطور که از قدیم گفتند بهترین دوست هرکس کتاب است.

سعی کن از کسی عصبانی نشوی و به میزان عقل و درک هرکس از او انتقاد کنی.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

روانشناسی ، رفتار با کودک

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نکات روانشناسی ، معیار یک رابطه خوب و نشانه های بیش فعالی

روانشناسی ، انرژی و تلقین

طاهره رضایی

روانشناسی ، روابط همسران

روانشناسی ، فحش دادن کودک

نظر شما چیست؟