سلامت روان و روانشناسی

روانشناسی ، شکست و موفقیت

Failure and victory روانشناسی ، شکست و موفقیت

به نام یگانه عالم

بعضی از ما شکست هایی که در زندگی متحمل می شویم بسیار دلسرد می شویم و دیگر حتی حاضر نیستیم برای زندگی خودمان تلاش کنیم ولی باید بدانید که انسان با تلاش و کوشش زنده است و باید شکست را پِی ای برای موفقیت قرار دهیم.

تا زندگی هست باید خوب زندگی کنیم حتی موقع راه رفتن باید به پاهای خودتان نگاه کنید یکی جلو و یکی عقب است. هرگز به خاطر  جلو بودن مغرور نشوید و هرگز به خاطر عقب ماندن شرمنده نباشید همیشه تلاش کنید.

دنیا دو روزه یک روز با تو و یک روز علیه تو ؛ روزی که علیه تو است ناامید نباش و روزی که موافق تو است مغرور نشو.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

روانشناسی ، رفتار با کودک

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نکات روانشناسی ، معیار یک رابطه خوب و نشانه های بیش فعالی

روانشناسی ، انرژی و تلقین

طاهره رضایی

روانشناسی ، روابط همسران

روانشناسی ، فحش دادن کودک

نظر شما چیست؟