سلامت روان و روانشناسی

تاب آوری

Endure تاب آوری

به نام یگانه عالم

افرادی که تاب آور هستند در مقابل افسردگی توان مقابله بیشتری دارند و این افراد به سرعت سازگار هستند.

تاب آوری یعنی توانایی زندگی در شرایط سخت و دشوار و حل مشکلات به طوری که دچار کمترین آسیب بشود. تاب آوری یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی انسان است.

کودکان تاب آور بهتر می توانند با دیگران دوستی برقرار کرده و در بزرگسالی موفقیت های شغلی بیشتری به دست آورند.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

روانشناسی ، رفتار با کودک

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نکات روانشناسی ، معیار یک رابطه خوب و نشانه های بیش فعالی

روانشناسی ، انرژی و تلقین

طاهره رضایی

روانشناسی ، روابط همسران

روانشناسی ، فحش دادن کودک

نظر شما چیست؟