سلامت روان و روانشناسی

نحوه برخورد با پرسنل خدمات

deal with service personnel نحوه برخورد با پرسنل خدمات

به نام یگانه عالم

گاهی اوقات از عملکرد پرسنل و خدمات رسانی آنها ناراضی هستیم.

اشکالی ندارد که با اشاره ابراز کنید و گاهی اوقات به خاطر نداشتن وضع مالی مناسب بخواهید از تذکر دادن منصرف شوید و اگر از وضع مالی مناسبی برخوردار هستید درست نیست که با کارمندان و پرسنل طوری رفتار کنید که انگار آنها مستخدم شما هستند.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

Related posts

حذف آدمهای مسموم از زندگی

روانشناسی ، نظافت

طاهره رضایی

ویژگی های یک بانوی موفق

آسمونی

Leave a Comment