سلامت روان و روانشناسی

علت محبت بیش از حد در روابط چیست؟

cause of excessive love in relationships علت محبت بیش از حد در روابط چیست؟

به نام یگانه عالم

کسانی که در روابط خود بیش از اندازه محبت می کنند ترس و نگرانی درونی دارند.

ترس از تنها شدن و تنها ماندن و پذیرفته نشدن از سوی دیگران و دوست داشته نشدن.

نکته : اگر محبت شما تولید محبت نکند به ترسهای شما افزوده خواهد شد.

پس سعی می کنید بیشتر محبت کنید در نتیجه گرفتار عشق نامتناسب می شوید.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های آسمونی

روانشناسی ، رفتار با کودک

روانشناسی ، لذت بردن از زندگی

برخورد با کودک لوس

طاهره رضایی

روانشناسی ، جلب توجه کودک

اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان

نکات روانشناسی ، معیار یک رابطه خوب و نشانه های بیش فعالی

روانشناسی ، انرژی و تلقین

طاهره رضایی

روانشناسی ، روابط همسران

روانشناسی ، فحش دادن کودک

نظر شما چیست؟