متن های طنز و خنده دار

نتایج اخلاقی ازدواج کردن آقایون

the moral results of men marriage نتایج اخلاقی ازدواج کردن آقایون

قبل از ازدواج : خوابیدن تا لنگ ظهر
بعد از ازدواج : بیدار شدن زودتر از خورشید
نتیجه اخلاقی : سحر خیز شدن

قبل از ازدواج : رفتن به سفر بی اجازه
بعد از ازدواج : رفتن به حیاط با اجازه
نتیجه اخلاقی : معتبر شدن

قبل از ازدواج : خوردن بهترین غذاها بی منت
بعد از ازدواج : خوردن غذا های سوخته با منت
نتیجه اخلاقی : تقویت معده

قبل از ازدواج : استراحت مطلق بی جر و بحث
بعد از ازدواج : كار كردن در شرایط سخت
نتیجه اخلاقی : ورزیده شدن

قبل از ازدواج : دید و بازدید از اماكن تفریحی
بعد از ازدواج : سر زدن به فامیل خانوم
نتیجه اخلاقی : صله رحم

قبل از ازدواج : آموزش گیتار و سنتور و غیره
بعد از ازدواج : آموزش بچه داری و شستن ظرف
نتیجه اخلاقی : همدردی با سایر مردها

قبل از ازدواج : گرفتن پول تو جیبی از پاپا
بعد از ازدواج : دادن كل حقوق به خانوم
نتیجه اخلاقی : مستقل شدن

قبل از ازدواج : ایستادن در صف سینما و استخر
بعد از ازدواج : ایستادن در صف شیر و گوشت
نتیجه اخلاقی : آموزش ایستادگی

قبل از ازدواج : رفتن به سفرهای هفتگی
بعد از ازدواج : در حسرت رفتن به پارک سر كوچه
نتیجه اخلاقی : امنیت كامل.

تازه های آسمونی

مکالمه واقعی دخترها با پسرها

آسمونی

شعر طنز وصف حال آقایان بعد از فوت همسر

آسمونی

آقایان لطفا نگاه نکنند

آسمونی

شعر طنز روز پدر و روز مرد

آسمونی

طنز مرد باس…

آسمونی

طنز اختراعات مردان و زنان

آسمونی

مشخصات یک پسر خوب

آسمونی

برای دل آقایون!!

آسمونی

حقایق دردناک آقایون در زندگی !!!

آسمونی

نظر شما چیست؟