کاریکاتور

کاریکاتورهای پاییزی

کاریکاتوریست ها معمولا برای هر موضوعی کارتون و کاریکاتور طراحی می کنند. فصل پاییز هم یکی از موضوعات جالبی است که سوژه کاریکاتوریست ها می شود. آسمونی در این بخش کاریکاتورهای پاییزی را منتشر می کند.

کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 10 کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 11 کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 8 کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 7 کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 6 کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 5 کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 4 کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 3 کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 2 کاریکاتورهای پاییزی

Autumn caricatures 1 کاریکاتورهای پاییزی

Related posts

کاریکاتور تورم

آسمونی

کاریکاتور‌های کامبیز درم بخش

آسمونی

کاریکاتورهای طنز ورزشی

آسمونی

Leave a Comment