مناسبت های روز

ورود عمر بن سعد با 6000 نفر به کربلا – 61 ق

umar ibn saad in karbala ورود عمر بن سعد با 6000 نفر به کربلا   61 ق

آسمونی : عمربن سعدابن ابی وقّاص همراه 4000 سربازبه نینوا رسید تا با امام حسین (ع) وارد جنگ شود. ابن زیاد ابتدا به او وعده حكومت ری را داد اما چون ازورود امام به كوفه آگاه شد پیكی به جانب عمرسعد روانه كرد و به اودستورداد كه نخست به كربلا رود و بعد ازسركوبی حضرت امام حسین (ع) روانه ری شود.

عمرسعد ابتدا ازاین كارامتناع ورزید اما سرانجام به طرف كربلا روانه شد. بعد ازورود عمرسعد به كربلا حرّبن یزید ریاحی همراه سپاهش زیرنظراو قرارگرفتند. عمربن سعد ابن ابی وقّاص ازاین پس بطورمستقیم رودرروی امام حسین (ع) سرورشهیدان ایستاد تا بتواند به حكومتی دست یابد اما تنها آتش دوزخ را برای خود مهيّا ساخت.

Related posts

30 تیر ، قیام مردم ایران به پشتیبانی دکتر محمد مصدق و مخالفت با شاه (1331 ش)

طاهره رضایی

14 فروردین ، تولد ابوالحسن صبا ، آهنگساز (1282 ش)

طاهره رضایی

29 مهر ، روز کوهنورد

Leave a Comment