مناسبت های روز

7 آذر ، روز وقف

DEDICATED day 7 آذر ، روز وقفدستهای بخشنده و نگاههای مهربانی که از اقشار محروم جامعه دستگیری می کنند و با وقف بخشی از دسترنج خود، گره های بسیاری را از مشکلات زندگی نیازمندان می گشاید، حقیقتا خود را مجرای فیوضات ربانی و تجلی گاه اوصاف بخشندگی و رحمانیت پروردگار قرار داده اند و بر این توفیق بی نظیر شاکر هستند.

خداوند بزرگ که خود فیاض علی الاطلاق و معطی وجود و منبع همه خیرها و خوبیهاست کسانی را که واجد چنین صفاتی باشند گرامی داشته و در قرآن مجید با آیه کریمه “والله یحب المحسنین” و آیات بسیاری دیگر ستوده است.وقف از نظر قرآن بايد گفت وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است.

وقف در اسلام دارای ويژگيهایی است. وقف عملی است صالح و باقی، و مصداق روشنی است از تعاون و تعاضد، و انفاقی است عاری از منت، و احسانی است ‏خالی از اذيت و بدور از تحقير شخصيت ديگران، و تصدقی است دايمی و مستمر و بدون ريا، و وامی است ‏بدون اضطراب و تكاثر (سوره مبارکه تكاثر، آيات ۱ و۲) و بروز اختلافات فاحش طبقاتی به صورتی معقول مبارزه می ‏شود، و برگ سبزی است که برای انسان ذخیره میشود.

(سوره مبارکه مزمل، آيه ۲۰) و سرانجام عاملی است كه نام واقف را نيز جاودان می ‏سازد و وی را به نوعی خلود و بقا می ‏رساند.

Related posts

ولادت سید بن طاوس در حله – 589 ه ق

آسمونی

30 خرداد ، انفجار در حرم امام رضا (1373 ش)

14 تیر ، روز شهرداری و دهیاری

آسمونی

Leave a Comment