آسمونی : بازی و کنسول

اخبار جدیدترین بازی های روز دنیا به همراه تازه های کنسول xbox و ps4 در آسمونی

بازی و کنسول

امتیاز بازیکنان ایرانی در FIFA 2019

احمدرضا راجی
پس از معرفی نسخه جدید ، FIFA 2019 به داغ ترین بازی این روز ها