آسمونی : نکات آشپزی

نکات آشپزی

باربیکیو گازی، ذغالی، برقی، کدام را بخریم !؟

آسمونی
باربیکیو یک نام لاتین میباشد . شاید در زبان فارسی افراد زیادی معنای دقیق باربیکیو