داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت هجدهم (قسمت آخر)

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت هجدهم (قسمت آخر)

نویسنده : لیلا شاهپوریقسمت هجدهم – آخرین قسمت وقتی دریاچه رو از بیرون می دیدی خیلی کم عمق و شفاف به نظر می رسید ولی وقتی داخل دریاچه رفتیم تازه متوجه...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت پانزدهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت پانزدهم

ارواح گمشده در زمینی دیگرنویسنده : لیلا شاهپوریقسمت پانزدهمروزبه که انگار از قفس آزاد شده بود جلوتر از منو ماهان بسمت پایین میرفت ..نزدیک دریاچه شدیم ...ماهان یهو با عجله...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت شانزدهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت شانزدهم

ارواح گمشده در زمینی دیگرنویسنده : لیلا شاهپوری (اختصاصی پورتال آسمونی)صدای وحشتناکی همه جا پخش شده بود ..نورهای رنگارنگ و صداهای عجیب مثل فرکانس رادیویی هم به گوش می رسید...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت هفدهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت هفدهم

ارواح گمشده در زمینی دیگرنویسنده : لیلا شاهپوری قسمت هفدهم قلبم به شدت میزد ...چه کارایی داشتیم میکردیم .. ما و اینکارا !!! ما و نقشه کشیدن برای فضایی ها !!!با عجله...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت چهاردهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت چهاردهم

ارواح گمشده در زمینی دیگرنویسنده : لیلا شاهپوریقسمت سیزدهم لحظه سختی بود نه در هوا بودیم و نه در زمین ..وقتی اوضاع بهمریخته دانشمندا رو دیدیم بیشتر ناامید شدیم .حالا دیگه...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت سیزدهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت سیزدهم

ارواح گمشده در زمینی دیگرنویسنده : لیلا شاهپوریقسمت سیزدهم خوب دقت کردم شاید خودشون رو شبیه ما درآوردن ...درست مثل ما بودن .. راه رفتن , اندام وحتی حرف زدن ...یکی...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت یازدهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت یازدهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگرنویسنده : لیلا شاهپوریقسمت یازدهم روزبه روی زمین کنار دریاچه نشسته بود و مدام چشماش رو اینور اونور می چرخوند شاید اثری از نسیم پیدا کنه...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت دوازدهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت دوازدهم

ارواح گمشده در زمینی دیگرنویسنده : لیلا شاهپوریقسمت دوازدهم روزبه حال بدی داشت و کاری هم از دستمون ساخته نبود ..من و ماهان که دیگه ساکت بودیم و منتظر ...به یاد...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر-قسمت نهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر-قسمت نهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگرقسمت نهمنویسنده : لیلا شاهپوری و بالاخره بعد از دو هفته که از اومدنمون به اون نقطه کور گذشته بود تصمیم گرفتیم به سمت غار حرکت...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت دهم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت دهم

ارواح گمشده در زمینی دیگرنویسنده : لیلا شاهپوریقسمت دهم بالاخره نزدیک غار شدیم ..تصورم از غار طور دیگه ای بود !سنگ های تو در تو و پرتگاه های عمیق چیزهایی بود...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر-قسمت هفتم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر-قسمت هفتم

ارواح گمشده در زمینی دیگرقسمت هفتمنویسنده : لیلا شاهپوری پس از ساعتها بالاخره وارد خونه ای شدیم که احساس آرامش عجیبی رو میشد اونجا حس کرد .ما خیلی خسته بودیم جدای...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر-قسمت هشتم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر-قسمت هشتم

ارواح گمشده در زمینی دیگرقسمت هشتمنویسنده : لیلا شاهپوری آقای فاضل لحظه ای بیرون از پنجره رو نگاه کرد و جواب داد :-اونها تو هر موقعیتی و هر مکانی تمایل دارن...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت ششم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت ششم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگرنویسنده : لیلا شاهپوریروزبه با تعجب به نسیم گفت :-آخه دختر یجوری بگو ما حالیمون شه ! یعنی چی که میگی مجوز نگرفتیم ؟ توی...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت اول

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت اول

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر نویسنده : لیلا شاهپوریقسمت اول :گاهی اوقات اتفاقایی برات پیش میاد که نه تو خواب اونا رو تصور میکردی و نه هیچوقت به ذهنت...

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت دوم

داستان ارواح گمشده در زمینی دیگر - قسمت دوم

ارواح گمشده در زمینی دیگر – قسمت دومنویسنده : لیلا شاهپوریخوبه که هیچکدوم از دوستای دیگمون در چنین حالتی ما رو ندیدن چون حتما بهمون میخندیدن که بخاطر مسافرت مجردی...